Nyt materiale: Unge forandre verden

af

UNGE FORANDRER VERDEN er et undervisningsmateriale udviklet af UNICEF Danmark med støtte fra bl.a. LærIT/Skoletube 

Materialet kan du finde på UngeForandreVerden.dk. Om Materialet skriver UNICEF;

Materialet henvender sig til udskolingen og inddrager fagene dansk, samfundsfag, geografi og historie.
Materialet søger, gennem en innovativ tilgang til læring og med udgangspunkt i elevernes nysgerrighed og virketrang at sætte fokus på eleverne som borgere i en verden i forandring.

 

Materialet tager sit afsæt i FN’s Verdensmål og Børnekonventionen, og vi ønsker med materialet at aktivere eleverne, så de kan blive medskabere eller såkaldt ”Actors of Change” i virkeliggørelsen af Verdensmålene.
Med inddragelsen af fagligheden fra teknologiforståelse ønsker vi med UNGE FORANDRER VERDEN at sætte gang i det analyserende, kreative og skabende arbejde hos eleverne. Vi ønsker at lade eleverne indtræde i rollen som entreprenører med udgangspunkt i de 17 Verdensmål og Børnekonventionen.

 

Vi ønsker at lade elevernes stemme blive hørt, når de arbejder undersøgende, argumenterer, genererer idéer, skaber nye digitale artefakter eller redesigner allerede eksisterende digitale teknologier.
Rwanda er et land, som de fleste forbinder med det forfærdelige folkedrab i 1994 med modbydelige etniske udrensninger og drab på op imod 1 million mennesker.
I dag gennemgår Rwanda en hastig og positiv udvikling og fremhæves som en succeshistorie på mange parametre.
Mange unge i Rwanda arbejder hårdt på at ændre på fortidens reminiscenser og skabe sig et godt liv.

I materialet indgår rigtig mange af Skoletubes digitale værktøjer. Skoler der ikke har adgang til Skoletube kan i forbindelse med arbejdet med UNGE FORANDRER VERDEN tegne et gratis prøveabonnement.

Fra UNICEFs findes bl.a denne oversigt over digitale værktøjer fra Skoletube: