Nytårstalen

mundtlighed for rullende kamera
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor vi trin for trin guider dig igennem, hvordan du kan lave nytårstaler med dine elever med programmet WeVideo på Skoletube.
Hvert år fejrer vi det nye år med et fortolkende tilbageblik på året, der gik og forventningsfuldt budskab for det år, der skal komme. Omtrent sådan ser formen ud på en nytårstale, og i dette forløb ser vi på, hvordan eleven kan omsætte sin tekst til en flot mundtlig præstation af en nytårstale for rullende kamera.
Forløbet her giver dig opskriften på at lave et godt forløb for dig og dine elever, når I skal lave nytårstaler, og I hjælpes gennem en række tekniske og praktiske forhold, som gør det nemt og enkelt at lave det bedste resultat med det udstyr I måtte have til rådighed.
Forløbet her er opdelt i to afsnit, alt efter om I vil producere på telefoner / tablets med WeVideo appen eller på en computer med WeVideo i jeres Chrome-browser.  Der er også et afsnit med tips og tricks til optagelsen af jeres tale, fx hvordan I kan arbejde med at få den bedste lyd. Endelig så er der et afsnit om at bruge ressourcekanalen Nytårstaler i jeres produktion, sådan at fædrelandssange og fyrværkeri også kan snige sig ind den færdige produktion.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Kommunikation

Eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan beskrive og sammenfatte begivenheder fra året der gik
Eleven kan skrive et talepapir, som kan støtte fremførelsen af talen
Eleven kan gøre sig forestillinger om det kommende år og udtrykke forventninger, håb og ønsker
Eleven kan fremføre sin tale til kamera
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, sådan at I kan samle de færdige film ind.

Fagligt

Eleverne skal have en viden om nytårstalens form, funktion og indhold. Derudover bør eleverne også præsenteres for talens mulighed for at understrege holdninger, værdier og synspunkter, men hvis vi skal spille regent, så skal udtrykke os varsomt og aldrig bedrevidende.

Tips og Tricks

Lav dit eget stativ

Lav dit eget stativ

For at lave en god optagelse skal vi have et godt stativ. Der er mange muligheder for at købe glimrende stativer til telefoner, kameraer og tablets. Men mangler man lige et stativ kan man også fikse et selv med lidt opfindsomhed, fx med et hårbånd og et kosteskaft.

Den bedste lyd

For at få den bedste lyd, kan du gøre flere ting. For det første så start med at få den bedste ro. Hvis du skal bruge din mikrofonen i din tablet eller telefon, så sørg for at afstanden til kameraet ikke er for stor. Prøv også at eksperimentere med at sætte dit headset til udstyret og på den måde få mikrofonen placeret mere optimalt. Endelig så kan du løse problemet helt ved at købe en mikrofon, der kan bruges til dit udstyr.

Eksempel

Filmen herover er lavet med et grønt klæde i WeVideo. Vil I arbejde med grønt klæde i WeVideo, så se denne vejledning.
læringsmål2
forslag til
Telefon & Computer

Optag med telefon. Rediger på computer.

Gå sammen to og to. På skift står den ene bag kameraet mens den anden indspiller sin tale. Telefonen stilles på et stativ, sådan at telefonen filmer i øjenhøjde  eller måske 5-10 cm under. Vend telefonen sådan, at den, der optages, ikke kan se sig selv.
Start kameraet fem sekunder før talen påbegyndes. Bed taleren om at tage nogle dybe vejrtrækninger, tale klart og tydeligt, men ikke langsomt og glæde sig inden man går i gang. Et godt humør skinner igennem i den færdige tale. Hvis man har brug for en pause, venter man helt stille i 3 sekunder inden man siger pause til kameramanden. Sid stille under pausen, så er det nemmere at genoptage optagelsen.
Når begge har fået optaget deres tale, uploades den til Skoletube via Skoletube appen.
Hvis man sidder ved en god computer med et godt webcam, kan man også optage sin tale direkte via webcam i WeVideo. På den måde har man en optagelse af talen klar med det samme. Er optagelsen ikke helt i sync rettes dette nemt.

Klip talen i WeVideo

Opret et nyt projekt i WeVideo og importer jeres nytårstale.
Herefter kan talen trimmes, og fejl undervejs redigeres væk.
Derefter kan man overveje at hente ressourcer fra kanalen Nytårstale, og importere disse til projektet.
Har I brugt grønt klæde som baggrund, skal I også arbejde med effekten green screen og finde det billede eller filmklip, som skal bruges som jeres baggrund.
Når talen er klippet færdig, kan et godt tip til en flot tale, i øvrigt være at alve en langsom zoom og panorering i filmen.
Den færdige film udgives herefter til Skoletube.
 

læringsmål2
forslag til
med iPad

Nytårstale med iPad – trin for trin

Start med at placere udstyret til optagelse i øjenhøjde, og få gjort klar til optagelse med den bedst mulige lyd. Se afsnittet Tips & Tricks herover.
Optag talen med iPadens almindelige kamera-app.
Når optagelserne er lavet, åbnes WeVideo appen og et nyt projekt oprettes.
Herefter hentes optagelserne, som ligger i iPadens kamerarulle.
Optagelserne trimmes.
Har man lavet optagelserne ved et grønt klæde, skal man have redigeret farven væk og lavet en ny baggrund.
Den færdige film udgives til klassens kanal på Skoletube.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har skrevet en tale
Eleven har fremført sin tale med større eller mindre brug af manuskript
Eleven har produceret en film med sin nytårstale
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Nytårstalen” cc:by LærIT
Se flere vejledninger om WeVideo til tablet , telefon og browser.
Indlægget henviser til ressourcekanalen Nytårstale. Tak til PodConsult.dk for lån af knaphulsmikrofonIndlæggets fremhævede billede er taget af cc:by-sa Lisa Risager