Ordkendskab med Padlet

kollaborativt arbejde
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor eleven ved hjælp af værktøjet Padlet på SkoleTube træner sit ordkendskab i fremmedsprogsundervisningen, nærmere bestemt i Tysk.
Padlet er et simpelt og godt redskab til kollaborativt arbejde, hvor flere elever skal arbejde i og føje indlæg til den samme tavle, men det er også et oplagt redskab til efterfølgende sortering, da indlæggene nemt flyttes rundt på tavlen.
I forløbet skal klassen først i samarbejde skabe en fælles Padlet med kendte tyske ord ud fra en både skriftlig og mundtlig dimension.
Herefter er det den enkelte elevs opgave at danne overbegreber og rubricere ordene i elevens egen kopi af den fælles Padlet.
Forløbet er altså en kombination af samarbejde og individuelt arbejde og den enkelte elev indgår i en såvel produktiv som receptiv sammenhæng, da denne både kommer til at skrive og tale samt læse og lytte.
Forløbet kan nemt overføres til andre fremmedsprog men i eksemplet her fokuseres altså på Tysk.
Rigtig god fornøjelse!
Læringsmålmodel-fullcirkel

Tysk 5.-7. kl.
Skriftlig kommunikation

Eleven kan forstå enkle ord og udtryk.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan udvælge fem kendte tyske ord.
Eleven kan indtale tyske ord i en video.
Eleven kan indsætte tekst og videofil i en Padlet.
Eleven kan danne overbegreber for tyske ord.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Derefter skal du tilføje klassen til kanalen, så de kan tilgå samt remake den fælles Padlet samt senere udgive deres egen Padlet til denne kanal.
Design en tom Padlet eller kopier denne skabelon ved at remake den. Udgiv denne Padlet i klassens kanal.

Fagligt

Forbered eleverne på, hvilken type ord, du forestiller dig skal indgå i denne Padlet. Må det være alle kendte tyske ord eller blot dem, I har arbejdet med i særlige kapitler?
Ved at være tydelig omkring den konkrete opgave og desuden forberede eleverne på, at de kommer til at arbejde i en fælles Padlet, kan du sikre dig, at eleverne holder sig til opgaven. Hvis det er første gang, eleverne arbejder på denne måde, kan tydeligheden omkring opgaven og arbejdsmetoden være særligt vigtig.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Vis eleverne i hvilken kanal, de kan finde den fælles Padlet.
Lad hver elev udvælge fem tyske ord, som de ved, alle fra klassen bør kende, måske fordi de har indgået i en tekst, klassen har læst i fællesskab. Hjælp eleverne til at vælge forskellige ord, således at hvert ord kun optræder én gang i den fælles Padlet.
Lad eleverne tilføje fem udvalgte ord, et i hvert indlæg, således at hver elev tilføjer fem indlæg.
Lad herefter eleverne indtale deres fem udvalgte ord ét for ét i små videofiler.
Optagelserne kan laves enten med webcam på computer, eller på tablet eller smartphone. Vælges den sidste løsning kan videofilerne uploades til Skoletube med funktionen multiupload. Eleverne skal tilføje en videofil til indlægget med den tilsvarende tekst.
Nu kan filmene indsættes direkte eller indsættes fra Skoletube.
Du kan som lærer overvåge arbejdet i den forstand, at du er opmærksom på eventuelle stave- og udtalefejl.
Således er klassens fælles arbejde forbi, og I har nu skabt en Padlet med masser af kendte tyske ord.
Nu begynder det individuelle arbejde, og hver elev skal således lave et remake af den fælles Padlet, som denne kan arbejde videre uforstyrret af sine klassekammerater.
I den nye Padlet skal eleven nu danne sig et overblik ved at læse og lytte de mange ord igennem og herefter danne overbegreber, som ordene kan rubriceres under; eksempelvis “die Farben”, “das Essen”, “die Tiere” osv.
Der vil sandsynligvis ende med at være en gruppe ord, som den enkelte elev ikke kan placere, og som kan komme i kategorien “andere Wörter”, men udfordr evt. eleverne på at kunne placere så mange ord som muligt undre så relativt få overbegreber som muligt.
Bed afslutningsvist eleverne udgive deres Padlet til den fælles kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har udvalgt fem kendte tyske ord.
Eleven har indtalt tyske ord i en video.
Eleven har indsat tekst og videofil i en Padlet.
Eleven har dannet overbegreber for tyske ord.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er udarbejdet af Jesper Pedersen og udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Ordkendskab i fremmedsprog med Padlet” cc:by LærIT”