Ordklasser

med Padlet
Introduktion
I dette forløb skal en Padlet danne rammen, for at arbejde med forskellige ordklasser. I eksemplet her bliver der arbejdet med navneord.
Det foregår ved at alle elever i klassen arbejder i den samme Padlet, hvorved der kommer så mange eksempler på hvad navneord er, og hvordan denne ordklasse skal bøjes.
Man kan også vælge at mindre grupper laver en fælles Padlet, som til sidst lægges på klassens kanal.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl.
Fremstilling

“Eleven har viden om morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier”.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  1. Eleverne skal lære at give eksempler på navneord
  2. Eleverne skal lære at bøje navneord i flertal/ental og ubestemt/bestemt
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet en klasse/præsentationskanal.
Har du ikke arbejdet med værktøjet Padlet før, se da de grundlæggende programtekniske videovejledninger om programmet her.

Fagligt

Klassen skal have arbejdet med hvad der kendetegner et navneord, samt hvordan disse bøjes.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Læreren opretter Padletten
Læreren opretter en Padlet til klassens kanal.
Eleverne går ind på klassens kanal, hvorfra eleverne direkte kan skrive i denne.

Eleverne opretter selv Padletten
Èn fra hver gruppe opretter en Padlet og udgiver den i klassens kanal.
De andre elever i gruppen finder denne Padlet på klassens kanal, hvorfra eleverne direkte kan skrive i denne.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne ved, at der skal sættes en eller et foran navneordet.
Eleverne kommer med forskellige eksempler på navneord.
Eleverne sætter “flere” og “alle” når de bøjer i flertal.
Eleverne skriver de rigtige endelser på navneordene.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Malene Olsen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Ordklasser med padlet” cc:by LærIT”