På jagt efter ord

med værktøjet Animoto
Introduktion
I forløbet her skal eleverne på opdagelse i deres hverdag. I lyd, billeder og tekst skal eleverne beskrive det, de møder i skolen, hjemme, i sportsklubben osv.
I eksemplet her har eleverne fået til opgave at formidle deres fortælling om skolens nye skolegård. Udstyret med en Ipad eller egen telefon begiver de sig ud i skolegården i små grupper.
Igennem arbejdet med fotos og små videoklip motiveres eleverne til også at benytte skriftsproget i deres formidling af historien. De kreative rammer programmet leverer, hjælper eleverne godt på vej og giver dem mulighed for at bruge energien på dialogen omkring valg af billeder og det faglige indhold i stedet for teknik.
Arbejdet med programmet Animoto kombineres rigtig fint med bevægelse i undervisningen og virker motiverende for især de yngste elever, da de vil opleve, at deres præsentation bliver flot, også selvom deres skriftsprog endnu ikke er så udviklet.
Når billederne og video er i hus, uploades de direkte til en kanal på Skoletube. Fra Animoto er der direkte adgang til billeder på skoletube.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 2.-4. kl.
Fremstilling

2.klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer.

4.klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleven arbejder med tilegnelse af det skrevne sprog i forhold til kende emner
2. Eleven kan indenfor et givent tema udvælge passende billeder og tekst
3. Eleven kan formidle budskabet i en produktion inden for et valgt emne
4. Eleven kan præsentere sit produkt for klassen
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Har du og eleverne ikke erfaring med Animoto fra tidligere forløb, kan vi anbefale, at I ser de grundlæggende trin for trin videoguides på Animotos hjælpside.
Benytter eleverne deres Smartphones til at tage billeder og video med (hvilket vi varmt kan anbefale), hent da Skoletubeappen i hhv. Appstore og Google Play. Appen er gratis og der logges på med Unilogin.  Vi kan anbefale, at I ser de grundlæggende trin for trin videoguides på Skoletubeappens hjælpside.

Fagligt

Eleverne er klædt på til deres fotoopgave. Tag en snak om hvordan man med forskellige kamerapositioner kan skabe energi og afveksling i billederne. Eleverne opfordres til at tage både nærbilleder, totalbilleder og video.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Aktiviteten trin for trin

Opgaven præsenteres for eleverne.
Eleverne ser et eksempel på en færdig præsentation, så de kender målet for arbejdet.
Emnet for elevernes fortællinger præsenteres, og der tales om, hvordan opgaven kan gribes an enten i grupper eller på klassen.
Der arbejdes i makkerpar i løsning af opgaven.
Eleverne skal nu ud omkring på skolen og lade deres kreativitet få frit spil. Til foto/videodelen kan eleverne benytte egne telefoner eller skolens udstyr.
Eleverne uploader deres billeder/videoclips på én gang med funktionen Mulitiupload via Skoletubeappen. Elever giver billeder/video en titel, hvori deres navne indgår – på den måde er det lettere at finde frem til billederne/video, når der importeres i Animoto.
Ved at uploade til én fælles kanal (som læreren har oprettet) får eleverne mulighed for at dele og “låne” billeder og video med hinanden. Vi vender således eleverne til tanken om, at vi skal lære af hinanden og lade os inspirere af andres arbejde.
Herefter skal arbejdet fortsætte i Animoto på computer. Eleverne opretter et nyt projekt. Der udvælges billeder og korte videoklip til projektet. Billederne kan både hentes direkte fra Skoletube eller uploades fra computeren.
Man kan let ændre på rækkefølgen ved at flytte rundt på billederne/video via drag&drop med musen i Animotoeditoren.
Har man valgt at bruge videoklip i præsentationen, skal man være opmærksom på, at disse maksimalt kan være 10 sekunder i præsentationen. Længde og klip redigeres let i Animoto.
Nu er det tid til at knytte skriftsproget på præsentationen. Der kan sættes tekst ind direkte på billederne eller som slides, hvor teksten optræder alene uden billede.
Herefter er det tid til at vælge musik og tema, altså den ramme der skal være omkring billeder, tekst og video.
Når billeder, tekst, musik og tema er på plads, er præsentationen klar. Man har inden udgivelsen mulighed for at se filmen igennem og eventuelt foretage justeringer. Herefter uploades præsentationen til den ønskede klassekanal/præsentationskanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har igennem arbejdet med sin præsentation tillært sig nye ord.
Eleven har fået trænet sit skriftsprog i arbejdet med sammenhængen imellem lyd og billede.
Eleven har tilegnet sig kompetencer i digital produktion.
Eleven kan afpasse budskab og formål i en digital produktion.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er udarbejdet af Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT og udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Personkarakteristik på Skoletube cc:by LærIT”