Påskens beretninger

genfortalt i en tegneserie
Introduktion
I dette forløb lærer du at arbejde med tegneserier til genfortællinger af påskens vigtigste begivenheder, og hvordan I på klassen kan lave jeres egne fortællinger om påskens dramatiske handlinger.
Det er ganske enkelt at komme i gang med fortællingerne, for med de tegneserieskabeloner der er lavet, har I en tegneserieskabelon hver dag, som eleven nemt remixer og fortæller videre med. Dermed kan I lægge kræfterne i fortællingen.
Dermed har vi et forløb, hvor eleverne arbejder med påskens dramatiske fortællinger, og iscenesætter og genfortæller kristendommens vigtigste begivenheder gennem deres oplevelse og opfattelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Kristendom 4.-6. kl.
Kristendom

Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • Eleven er i stand til at gengive centrale begivenheder
  • Eleven kan omsætte læst eller hørt tekst til fortælling
  • Eleven kan dramatisere bibelske fortællinger
  • Eleven kan udtrykke centrale kristne begreber
Forberedelse

Teknisk

Læreren sørger for at klassen har en kanal til deres afleveringer. Det kan enten være en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Læreren sørger for at eleverne kender programmet Pixton på Skoletube, og de meste grundlæggende funktioner så som at indsætte og redigere talebobler, tilpasse personers kropssprog og ansigtsudtryk, samt at tilpasse scenen med zoomværktøjet, sådan at eleverne kan veksle mellem nær, halv- og total-billeder.
Vis eleverne hvordan de finder videovejledninger om Pixton fra forsiden af Skoletube.

Fagligt

Gør materialet klar. Du kan finde påskeberetningerne i Matthæusevangeliet kapitel 21-28, Link, Markusevangeliet kapitel 11-16, Link, Lukasevangeliet kapitel 19-24 Link og Johannesevangeliet kapitel 12-20. Link. Du kan også overveje at vise filmene om påskedagene fra Danmarks Kirkelige Mediecenter. Link.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Aktiviteten trin for trin

Start med at læse om en påskedag.
Herefter går eleven ind i kanalen Påskens Fortællinger og henter en kopi af den tegneserieskabelon, der passer til deres tekst. 
Eleven laver sin egen fortælling med udgangspunkt i fortællingen, blandt andet ved at benytte talebobler, og fx også lave tekstbokse i bunden af nogle af scenerne, sådan at man også kan fortælle historien uden replikker, fx “Jesus var på vej til Jerusalem med sine disciple.”, for så i næste scene at give Jesus en taleboble “Vil I skaffe mig et æsel, så jeg kan komme ridende?”.
Eleven udgiver sin færdige tegneserie til klassens kanal.
Snak på klassen om replikker eller scener som I synes er rigtig gode. Eleven skal herefter skrive en kommentar med konstruktiv kritik og ros til sidemandens aflevering i klassens kanal, for på den måde får man læst hinandens tegneserier og alle får bidraget og alle får et bidrag.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Eleven kan genfortælle påskens centrale begivenheder
  • Eleven kan redegøre for hver dags begivenheder i påsken
  • Eleven kan dramatisere over begreber som fx skyld, tro, tvivl, evigt liv, frelse, Guds rige og håb.
  • Eleven kan udnytte tegneserieformatet til styrke fortællingen
Kolofon
læringsmål3
Dette blogindlæg er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Påskens beretninger med Pixton cc:by LærIT”