Personkarakteristik med Easel.ly

Personkarakteristik og multimodalitet

Introduktion

I dette forløb arbejder klassen med personkarakteristik og visualisering som analyseteknik gennem emnet Slavery i engelsk. I udarbejdelsen af visuelt fortolkede personkarakteristikker i form af Easelly plakater arbejdes der både med tekstanalyse, fortolkning og multimodalitet.

Når eleverne arbejder med personkarakteristik på denne måde, tvinger det dem til, at komme ind under huden på de personer de skal karakterisere, for at være i stand til at transformere en skreven tekst til en Easelly plakat.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 10. kl.
Fortolkning

Eleven kan på baggrund af litterær indsigt og omverdensforståelse konkludere sig frem til en teksts mulige fortolkninger

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

1. Eleverne kan fortolke tekster multimodalt

2. Eleverne kan arbejde målrettet med egenproduktion af grafiske produkter

3. Eleverne kan arbejde reflekteret med personkarakteristikker

4. Eleverne kan bearbejde tekster æstetisk

 

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have en grundlæggende viden om personkarakteristikker og have arbejdet med, hvad de vigtigste elementer i en personkarakteristik er.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Start forløbet med at introducere Easelly for eleverne.

Sæt eleverne sammen i grupper af to, så de kan hjælpe hinanden i processen. Man kan eventuelt som lærer på klassens fælles tavle vise et eksempel på, hvordan en visuel personkarakteristik kan se ud, som man sidder og arbejder på samtidig med eleverne.

Fælles på klassen diskuteres, hvordan en personkarakteristik ser ud, hvilke personlighedstræk både indre og ydre der skal visualiseres, og hvordan man evt. kan gøre det. Se eventuelt ovenstående eksempel.

Nu kan eleverne arbejde med den grafiske fortolkning af personen.

Først skal eleven vælge om hun foretrækker et blankt lærred, eller at tilpasse en af de mange mulige skabeloner, som kan anvendes. Du kan i vejledningerne her se, hvordan man arbejder med de forskellige objekter i Easel.ly.

Eleverne kan derefter vælge at bruge de mange muligheder der er i Easelly, eller de kan selv finde billeder og uploade dem til brug i deres plakat. I vejledningen her kan du se, hvordan man tilføjer billeder i Easelly

Når Easelly-plakaten er færdig, udgives den på Skoletube og deles i enten en afleveringskanal eller præsentationskanal.

 

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven kan finde og opstille billeder og grafik på en måde, der giver mening i forhold til den skriftlige personkarakteristik

Eleven viser forståelse for personkarakteristik og analyse

Eleven har skabt et sammenhængende produkt som er en tydelig fortolkning

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Lis Winni Skousen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Personkarekteristik med Easel.ly” cc:by LærIT”