Pladetektonik

med Thinglink
Introduktion
I dette forløb skal eleverne vise, at de kender forskel på de forskellige typer af pladegrænser, der findes i arbejdet med jordens pladetektonik. De skal samtidig udpege centrale steder i verden, hvor disse pladegrænser findes.
Thinklink er smart at bruge her, da vi ved at vælge et baggrundsbillede, kan lave “tags” de steder på billedet, hvor det er nødvendigt. Til denne aktivitet skal eleverne udvælge “hotspots” i forbindelse med jordens pladetektonik, “tagge” disse og benævne hvilken pladegrænse, der findes her.
Til sidst har eleven et kort, med relevante tags, og herved et overblik over hvor der findes særlige hotspots. Ud fra dette kan man så tage en fælles snak om, hvordan fordelingen af hotspots i verden ser ud, og hvorfor de mon er fordelt sådan.
Ønsker du, at eleverne skal skrive mere end blot pladegrænsens navn, er her nogle bud på ekstra opgaver:

 • Forklar hvordan pladerne bevæger sig netop her – gør rede for hvilke naturkatastrofer pladegrænsen kan forårsage
 • Skriv hvilke lande/have pladegrænsen findes ved
 • Link til den største naturkatastrofe, der er sket på dette hotspot igennem tiden
 • Hvilke verdensdele løber pladegrænsen igennem

God fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Geografi 7.-9. kl.
Modellering

Eleven kan med temakort og digitale animationer beskrive pladetektonik.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
 • Eleven kender forskel på destruktiv pladegrænser, konstruktiv pladegrænser og bevarende pladegrænser
 • Eleven kan udpege særligt udsatte områder på et temakort, hvor de tre slags pladegrænser findes
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have arbejdet med, hvad der kendetegner de tre typer af pladegrænser.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

http://www.skoletube.dk/video/1934743/470bf3381a11f4c5888d

Aktiviteten trin for trin

 • Log på skoletube og åben Thinklink
 • Opret en ny Thinklink
 • Vælg baggrundsbillede
 • Indsæt tags, og og benævn pladegrænsen
 • Ændre evt. både “taggets” symbol og tekstens baggrundsfarve
 • Udgiv til klassens kanal

 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
 • Eleven kender forskel på destruktive, konstruktive og bevarende pladegrænser på et temakort
 • Eleven kan udpege vigtige hotspots, hvor de forskellige pladegrænser findes, på et temakort
 • Eleven kan koble temakortets informationspile til den rigtige slags pladegrænse der findes her
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Malene Olsen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Pladetektonik med Thinglink” cc:by LærIT.