QR-løb

med poster om ordklasser
Introduktion
I forløbet her trænes kendskabet til de tre ordklasser navneord, udsagnsord og tillægsord. Træningen foregår i en kombination af fysisk aktivitet og bevægelse og det forberedende arbejde i klasserummet. Eleverne forbereder i grupper et antal opgaver, i eksemplet 10, inden for de opgavekategorier læreren har udvalgt til forløbet. Se eksempler på kategorier under trin for trin. Når opgaverne er formuleret optager eleverne små videoklip hvor de stiller opgaverne til resten af klassen. I arbejdet med at lave opgaver og optagelse af videoklippene træner eleverne deres eget kendskab til ordklasserne og i dialogen med gruppen skabes et rum for en kreativ anvendelse af den tilegnede viden. Elevernes mundtlighed styrkes i optagelsen af videoklippene. Når eleverne har optaget videoerne uploades de til en kanal på Skoletube. I skoletube genereres automatisk QR koder når et medie lægges op. Det gør det let for eleverne at udskrive koden og i løbet af kort tid har de skabt et løb til resten af klassen. Posterne placeres rundt omkring på skolen, i skoven eller hvor der nu findes mulighed for det. Om posterne markeres på et kort, som hjørner i et stjerneløb eller som skattejagt er helt op til den enkelte. Ved at inddrage fysisk aktivitet motiveres eleverne i arbejdet med at løse de faglige udfordringer de stilles overfor. Aktiv undervisning, aktive pauser og fysisk aktivitet stimulerer elevernes læring og fremmer såvel motoriske færdigheder, præstation i skolen samt motivation for deltagelse i fysisk aktivitet. Forløbet kan anvendes både i danskundervisningen og den understøttende undervisning og det er kun fantasien der sætter grænsen for udformningen af opgaver.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl. Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
Læringsmålmodel forslag til
Læringsmål
Eleverne kan identificere de tre ordklasser substantiv, adjektiv og verbum. Eleven kan bruge de tre ordklasser i formuleringen og løsningen af opgaverne. Eleverne får gennem arbejdet med opgaverne trænet deres kendskab til de 3 ordklasser og anvendelsen i praksis.
Forberedelse

Teknisk

Grupperne skal oprette hver en kanal på skoletube. Gruppens medlemmer tilknyttes kanalen. Eleverne uploader deres små video-opgaver løbende, eller via masseupload i Skoletube-appen.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til de tre ordklasser substantiv, adjektiv og verbum. Eleverne skal have kendskab til de forskellige bøjningsformer og med støtte fra gruppen kunne anvende dem i forskellige sproglige sammenhænge, i praktisk anvendelse af sproget.
læringsmål2 forslag til
Forløbet

Eksempel

http://www.skoletube.dk/video/2018370/0992f51e07c08d64e945

Aktiviteten trin for trin

Udvælg hvilke opgavekategorier eleverne skal anvende i deres QR løb. Opgavekategorier eksempler:
  • Find det ord der ikke passer ind
  • Navneord med samme begyndelsesbogstav som gruppens deltagere.
  • (samme med tillægsord, og udsagnsord)
  • Skriv sætning om fra nutid til datid, og modsat.
  • Bøj ordet
  • Skriv en sætning der indeholder navneord, udsagnsord og tillægsord med et bestemt bogstav.
  • Find de ord der skal skrives med stort i en sætning
  • Find det modsatte af følgende tillægsord.
  • Find ord der beskriver en bestemt situation
  • Find grundleddet i denne sætning (samme med øvrige led)
En elev i hver gruppe opretter en kanal på Skoletube og tilknytter gruppens medlemmer. Grupperne formulerer 10 opgaver inden for de opgavekategorier, der er udvalgt. Eleverne motiveres til at stille opgaver af forskellig karakter og med forskellige former for løsninger. Eleverne noterer opgaverne ned, så de har en drejebog for deres optagelser. Nu skal eleverne lave små videoklip på deres mobiltelefoner eller tablets. Opgaverne stilles med en tydelig beskrivelse af, hvad der skal noteres på svararket. Elevernes film uploades til kanalen på Skoletube. Anvend multiupload i Skoletube-appen Posterne navngives efter nummeret på posten. Når alle klip er uploadet og gruppen har kontrolleret kvaliteten, hentes qr-koderne til hvert medie, hvorefter de udskrives. Dette gøres fra Skoletube i en browser. Nu er posterne klar til at blive hængt op og løbet gå i gang. Inviter eventuelt andre klasser til at gennemføre løbet eller udfordre parallelklassen til at lave et løb til jer. Gentag aktiviteten og oplev kreativiteten udvikle sig og opgaverne blive bedre og bedre.
læringsmål3 forslag til
Tegn på læring
Eleverne har arbejdet sammen med deres gruppe i løsningen af opgaverne. Eleverne har formuleret opgaver inden for de opsatte rammer. Eleverne kan skelne mellem substantiv, adjektiv og verbum og anvende deres viden i praksis.
læringsmål3 forslag til
Tips til eleven

Tips til eleverne

Opret kanal på skoletube og tilknyt gruppens medlemmer https://vimeo.com/170787292 Upload videoklip til kanalen https://vimeo.com/151901248 Udskriv QR koder fra PC, fra Telefon/tablet http://www.skoletube.dk/video/2021095/65df4043aa71ef573fb7 Nu er I klar til at gennemføre løbene. Eleverne skal hente en QR scanner app til deres telefon eller iPad. Appen I-Nigma kan anbefales. Den er gratis og fri for forstyrrende reklamer. Findes til alle styresystemer. Hent den her til iOS og her til Android. Når eleverne scanner en kode bliver de ledt direkte ind til filmklippet i kanalen på Skoletube og kan herefter notere deres svar på svararket. Alternativt kan eleverne skrive et elektronisk svar på deres telefon.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “QR-løb med ordklasser” cc:by LærIT