Quiz med engelske ord

med Drag and Drop i H5P
Introduktion
Velkommen til et quiz-forløb hvor eleverne skal lave og løse quizzer ved hjælp af H5P-elementet Drag and Drop. Denne gang skal eleverne lave quizzer i engelskfaget, hvor ord trækkes hen på forskellige elementer i et billede. Quizzerne kan nemt tilpasses det niveau og klassetrin, som dit engelskhold er på.
Forløbet kan struktureres således, at eleverne to og to udvælger et sted eller rum, som de tager et billede af. Det kan f.eks. være et køkken, hvori der befinder sig en masse genstande. Selve billedet af køkkenet bruges nu som baggrund til quizzen. Genstandene i billedet (en kniv, en kaffemaskine, håndvasken osv.) bruges som zoner, hvor de engelske ord kan trækkes hen på. Dermed får eleverne også styrket deres evne til at matche skrevne engelske ord med de rigtige billeder.
Formålet med dette forløb er at give eleverne en sjov og kreativ indgang til engelskfaget. De lærer nye ord at kende og får styrket den skriftlige del af faget, da de også selv skal designe quizzer til hinanden.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Engelsk 1.-4. kl.
Kommunikation

Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne lave en quiz i Drag and Drop med engelske ord
At kunne afkode hyppige engelske ord med billedstøtte
At kunne matche skrevne engelske ord med de rigtige billeder
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Det kan være en fordel, hvis eleverne har et grundlæggende kendskab til basale engelske ord. Forløbet kan dog let tilpasses elevernes nuværende niveau.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

 

Aktiviteten trin for trin

Eleverne går sammen to og to og vælger et sted, som de kan tage et billede af, der kan anvendes til quizzen. Eks: et køkken, en butik, et klasseværelse eller lignende. Det vigtigste er, at der er en masse objekter i rummet, som f.eks. stole, borde, en bog, et køleskab osv.
Derefter uploades billedet til Skoletube.
Herefter går eleverne ind i H5P på skoletube og opretter et H5P-element af typen Drag and Drop.
Quizzen navngives og billedet hentes direkte ind fra Skoletube og bruges som baggrund.
Derefter laves der dropfelter på billedet. Dropfelter er de zoner på billedet, hvor der kan trækkes svarmuligheder hen på. Svarmulighederne laves efterfølgende som tekst.
Nu skal dropfelt og svarfelt forbindes.
Til sidst kan man foretage indstillinger såsom: må spilleren prøve igen? Skal svarmulighederne kunne placeres på alle dropfelter eller kun det rigtige? Skal man have ét point for hvert rigtig svar eller for at løse hele opgaven.
Når alt er på plads udgives projektet til Skoletube.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en quiz i Drag and Drop, hvor engelske ord skal parres med et billede
Eleven kan løse en quiz, som en klassekammerat har lavet
Eleven kan træne sit ordforråd og lære nye engelske ord
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Quiz med engelske ord cc:by LærIT”
Se også forløbet Musikquiz med H5P, der også bruger værktøjet Drag and Drop.