Eleven som rådgiver

med VoiceThread
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal være rådgivere, og hjælpe andre unge med spørgsmål og problemer om grænser, rettigheder og usikkerhed.
I samarbejde med foreningen Sex & Samfund, har vi samlet nogle af de henvendelser, som rådgivningssiden Privatsnak.dk får, og opgaven er nu, at eleverne, sammen i grupper, skal prøve at rådgive på disse autentiske henvendelser og komme med råd og vejledning.
Det er henvendelser, der rammer lige ned i deres egen tilværelse på godt og ondt, og dermed bliver rådgivningsopgaven en måde de også kan diskutere og vurdere problemer, der ligeså godt kunne være deres egne.

Se undervisningsmaterialet her.


I forløbet her bruger vi programmet VoiceThread som ramme for klassens rådgivning, fordi det passer perfekt til at holde fokus på en problemstilling og holde dialogen som form.
I materialet hører eleverne først en person henvende sig med et problem eller et spørgsmål. Hver elev i gruppen skal herefter komme med en kommentar og et råd direkte henvendt til personen. Når alle i gruppen har givet deres første kommentar, skal de herefter indbyrdes give hinanden konstruktiv kritik, diskutere fordele og ulemper ved det råd den anden har givet eller pege på det bedste i den andens svar. Til sidst skal de se om de sammen kan komme frem til ét råd, som de vil afslutte tråden og dermed opgaven med. Når dette fælles råd er givet, går videre til næste af i alt seks henvendelser.
Opgaven tvinger dermed alle i gruppen til at tage stilling og komme med et råd, men samtidig bliver gruppen også et redskab for den enkelte at afprøve og tilpasse ideer med.
Den lærer de unge at tage stilling til svære situationer. De lærer at udtrykke sig med forsigtighed og med åbne løsningsforslag, fordi der ofte ikke findes enkle eller entydige løsninger på problemet. De lærer at undersøge juridiske forhold i bestemte problemstillinger, og de får desuden en fornemmelse for at en seriøs rådgivning som fx Privatsnak.dk, kan være et redskab, de også selv vil kunne benytte, hvis de selv skulle komme i en svær situation eller føle sig klemt.
VoiceThread støtter eleverne i at arbejde fokuseret, fremlægge synspunkter og overvejelser. De kan arbejde mundtligt, skriftligt eller med videoindlæg og kommentere på hinandens kommetarer, præcis som de kender det fra fx fra Facebook. Formatet med at diskutere og komme med råd kender vi fx hos Mads og Monopolet og hos Sex og Samfunds rådgivning Privatsnak.dk
Henvendelserne sætter fokus på personlige, sociale og juridiske grænser. Grænser der også er vigtige for at elevens trivsel, identitet og fællesskab. Eleverne lærer, at alle har grænser, men også at vores grænser kan være forskellige.
Ved at agere rådgiver for andre unge, lærer de indirekte også at hjælpe sig selv.
Det bliver et godt forløb. Så rigtig god fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Samfundsfag 8.-9.kl.
Sociale og kultur.fh.

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan tale om en problemstilling
Eleven kan give råd til problemløsning
Eleven kan fremføre et synspunkt
Eleven kan give konstruktiv feedback til sin gruppe
Eleven kan komme med forslag der forebygger fremtidige problemer
Eleven kan samtale om handlemuligheder i forhold til cases om rettigheder og overgreb på nettet
 
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Eleverne skal have forståelse for VoiceThreads muligheder. Vis fx eleverne eksemplet herunder. Nogle elever kan have nemmere ved at forstå VoiceThread hvis man sammenligner det med Facebook pga ligheder med kommentarer og svar.

Fagligt

Der kræves ikke nogle faglige forudsætninger for at gå gang med opgaven, men eleverne kan undervejs finde hjælpe på en række sites, fx sikkerchat.dk eller privatsnak.dk. Det kan også være en god ide at kigge på dette materiale, hvor nogle faktabokse måske kan være nyttige for eleven at kende, når de skal rådgive.
 

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Del klassen op i grupper a 3-5 personer. Hver gruppe skal have sin egen kopi af undervisningsmaterialet. Det fungerer på den måde at der i hver gruppe udpeges en gruppeleder. Gruppelederen skal nu:

  • åbne VoiceThread med deres unilogin, sådan at de er genkendt af VoiceThread
  • besøge dette link , hvor de øverst til venstre skal vælge Make a Copy.

Nu er undervisningsmaterialet kopieret til gruppelederen, som derefter udgiver sin kopi til klassens kanal, sådan at læreren kan se at materialet er klar til besvarelse, og senere kan følge gruppens proces.
Herefter deler gruppelederen adgangen til materialet via et link med de øvrige gruppemedlemmer.
Gruppelederen sikrer, at materialet er indstillet til at man kan kommentere i tråde.
Eleven modtager linket og åbner den fælles VoiceThread. Eleven vælger Subscribe i menuen, for at tilføre materialet til sin egen samling.
Nu har alle i gruppen adgang til materialet.
Gruppen sætter sig sammen og lytter til den første henvendelse. Derefter går eleverne hver i sær til deres egen computer, og indtaler deres umiddelbare reaktion på det de har hørt.
Gruppen hører herefter hinandens kommentarer igennem og giver konstruktiv feedback til hinanden. Dermed vil de lytte efter god argumentation, empati, tydelighed og andre elementer, der virker godt når man skal kommunikere. Sørg for at denne del af opgaven prioriteres.
Eleverne kan nemt orientere sig, når der kommer nye kommentarer i debatten, og det er generelt nemt at have et godt overblik.
Herefter snakker gruppen sammen og diskuterer om, man kan nå frem til et endeligt råd. Det endelige råd indtales af én fra gruppen. Opgaven med at indtale det endelige råd går på omgang i gruppen. Kan man ikke enes om ét råd, indtales i stedet et råd, hvor man redegør for de to eller tre retninger man hælder til. Når denne sidste kommentar er lavet, går gruppen videre til den næste henvendelse i materialet.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en kommentar
Eleven har givet et konkret råd til løsning af et problem
Eleven har stillet forslag der kan afværge gentagelse af et problem
Eleven har fremhævet og rost sine kammerater om konkrete kommentarer i opgaven
Eleven har deltaget i udformningen af et fælles råd
Links til vejledning
Herunder er links til de vejledninger vi har anvendt i dette forløb.
Introduktion https://vimeo.com/170448861
Undervisningsmaterialet https://dk.ed.voicethread.com/share/7948504/
Åbn VoiceThread https://vimeo.com/170454995
Kopier materiale https://vimeo.com/170462102
Indstil til kommentar i tråd https://vimeo.com/170453493
Kopier link til gruppen https://vimeo.com/168768480
Udgiv til klassens kanal https://vimeo.com/168769644
Besøg og subscribe https://vimeo.com/168768476
Speak en kommentar https://vimeo.com/168772952
Svar på en kommentar https://vimeo.com/170463891
Tjek nye kommentarer https://vimeo.com/170453495
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Eleven som rådgiver med VoiceThread” cc:by LærIT.
Forløbet er lavet i samarbejde med foreningen Sex & Samfund. På Sex & samfunds portal til undervisere www.underviserportal.dk kan du finde yderligere inspiration til at arbejde med autentiske cases om køn, krop, grænser og seksualitet i undervisningen.