Julerebus

med Pixton
Introduktion
I dette forløb skal eleverne lave en julerebus i Pixton. En rebus er en ordgåde lavet af tegn og billeder. Rebussen kan laves på utallige måder, og kræver derfor snedighed, opfindsomhed og god indsigt i hvordan man kan konstruere et ord.
Til opgaven skal eleverne bruge tegneserieværktøjet Pixton, som dels rummer alle de tegn og billeder, man har brug for, og som samtidig er nemt at gå til.
For at komme godt i gang med opgaven foreslår vi, at man lader eleverne arbejde med sammen parvis med at lave to rebusser. Eleverne vil gå i gang med hver sin computer og med hver sin rebus, men samtidig have en makker at trække på, hvis der bliver brug for hjælp, når ordene driller eller den gode ide skal findes. Dermed får hver elev følelsen af at have lavet sin egen rebus og samtidig har du sørget for at eleverne er forpligtet til at hjælpe hinanden.
Den færdige rebus kan eleven udgive til klassens kanal, og sammen på klassen kan I nu sidde i en hyggelig stund og løse hinandens ordgåder.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven lærer at erstatte bogstaver med tegn og billeder
Eleven lærer at bruge virkemidler som leg og gætterier i sit udtryk
Eleven lærer at pakke et svar ind i en udfordrende ramme
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, som eleverne kan aflevere deres ordgåder i.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Se også andre eksempler her: Kendt personTitlen på en julesangEt juleord og Et vinterord.
 

Aktiviteten trin for trin

Del klassen ind i par og giv eleverne et ord, som de skal lave som rebus. (Se ark med forslag på kortlink.dk/ry98 ).
Du kan overveje at vise denne intro-film på klassen, som viser eleverne, hvordan de kommer godt i gang med at lave en rebus.
Får eleverne derudover brug for hjælp, så kan du fx henvise dem til Pixton-vejledningerne på Skoletubeguide.dk
Den færdige rebus udgives til klassens kanal.
Så er det ellers tid til at eleverne sætter sig med et par pebernødder og et svarark, mens I kigger jeres rebusser igennem og ser om I kan gætte gåderne. Rigtig god fornøjelse.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en rebus, der danner det ønskede ord
Eleven har brugt tegn og billeder som udtryk
Eleven har lavet et produkt, som udfordrer læseren
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Julerebus med Pixton” cc:by LærIT”