Regneark med Screencast o matic

Matematiske præsentationer
Introduktion
I forløbet her arbejdes der med formidlingen af elevernes arbejde indenfor et matematisk emne. Til det anvendes der skærmoptagelser med værktøjet Screen Cast på Skoletube.
I eksemplet arbejdes der med statistik, i et forløb hvor eleverne anvender en undersøgelse omkring unges brug af sociale medier.
Undersøgelsen er foretaget af Compan Young.
Eleverne laver deres beregninger i et regneark og præsenterer efterfølgende arbejdet med videooptagelser og lyd, når de laver deres skærmoptagelser. I præsentationen viser eleverne hvordan de er nået frem til deres resultater og fortæller om resultaterne.
Arbejdet med skærmoptagelserne og formidlingsdelen vil for eleverne medvirke til øget læring og sikre at læringen bliver til færdigheder.
Skærmoptagelser har et stort potentiale i matematikundervisningen. Så rigtig god fornøjelse med arbejdet med regneark og skærmoptagelser med Screen Cast på Skoletube.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematik 4.-6. kl.
Statistik og sandsynlighed

Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven skal lave en grafisk fremstilling af den indsamlede data.
Eleven skal udregne den gennemsnitlige fordeling i de indsamlede data
Eleven skal formidle deres viden ved hjælp af skærmoptagelser med billede og lyd
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Eleverne uploader deres præsentationer til kanalen

Fagligt

Eleverne har i eksemplet her arbejdet med data fra en undersøgelse omkring unges brug af sociale medier. Undersøgelsen er udviklet af Compan Young og findes på hjemmesiden companyoung.com
Eleverne har brugt den indsamlede data i deres arbejde.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Start eventuelt med at se en kort præsentation af programmet.
Tilpas optageområdet og start optagelsen
Zoom, skriv og tegn på optagelserne.
klip eventuelt optagelserne så uønskede dele udgår.
Indsæt pile og highlight og hjælp seeren til at få mere ud af præsentationen.
Den færdige optagelse udgives til Skoletube
Se flere videoer om redigering af optagelserne på Skoletubeguide

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet beregninger og en grafisk fremstilling af den indsamlede data.
Eleven har udregne den gennemsnitlige fordeling i de indsamlede data
Eleven har formidlet deres viden ved hjælp af skærmoptagelser med billede og lyd
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Regneark med Sceen Cast” cc:by LærIT”
Musik i intro: “Already there” CC:BY Josh Woodward