Regnehistorier med Book Creator

fuld af tal og tanker
Introduktion
I dette forløb skal eleverne skabe små regnehistorier og formidle dem i værktøjet Book Creator. Eleverne skal bruge deres fantasi og selv producere regnehistorier, indenfor en given regningsart.
Aktiviteten kan bruges både i indskoling og på mellemtrinnet. I eksemplet der vises her er regnehistorierne lavet i indskoling. Der er i forløbet valgt et tema for elevernes historier.
Eleverne digter videre på et format de kender fra undervisningen, et format med de to trolde Strit og Møfle, der på deres oplevelser møder forskellige matematiske opgaver.
Eleverne digter regnehistorier inden for regningsarten addition. De vælger selv scenen og billederne de vil bruge til at fortælle deres historie.
I forløbet skal eleverne både digte regnehistorier og afkode andres regnehistorier.
I eksemplet arbejdes der alene med tekst og billeder, med det formål at samle elevernes regnehistorier til en fælles bog, der kan eksporteres som PDF og udskrives.
I andre sammenhænge vil anvendelse af lyd og video være et rigtig fint supplement til elevernes formidling i en digital bog.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematik 1.-3. kl.
Kommunikation

Eleven kan deltage i mundtligt og visuel kommunikation med og om matematik

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne kan skabe deres egen regnehistorie.
Eleverne kan finde regnestykket i andres regnehistorier.
Eleverne kan svare på regnehistorien med tal.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet et bibliotek i Book Creator.
Ved oprettelsen dannes en kode der skal deles med eleverne.
Ønsker man at flette elevernes bøger til en fælles bog, så er det vigtigt at alle vælger det samme format til deres bøger.

Fagligt

Inden denne aktivitet gennemføres, er det nødvendigt at eleverne har arbejdet med regnehistorier i klassen.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Åben Book Creator fra Skoletube i din Chrome Browser
Start eventuelt med at se en kort gennemgang af Book Creator.
Opret et bibliotek hvor elevernes bøger kan samles.
Nu kan eleverne logge ind i biblioteket med den kode der blev genereret ved oprettelse af biblioteket.
Nu kan eleverne oprette en bog i biblioteket. Hvis man som i eksemplet, ønsker at samle elevernes bøger til en fælles bog, så er det vigtigt at huske at alle skal vælge det samme format til deres bog.
Der kan nu indsættes og tilpasses tekst i bogen.
Det er muligt at diktere teksten samt at få skrivestøtte i arbejdet med tekst i Book Creator.
Det er ligeledes muligt at få hjælp til oplæsning, eller benytte skærmlæseren, hvis du har AppWriter.
Det er muligt at anvende både talebobler og tænkebobler i din bog.
Billeder kan indsættes fra Skoletubecomputeren eller ved søgning på Google i Book Creator eller fra tjenesten Pixabay eller Unsplash.
Det er ligeledes muligt at indsætte former og figurer i bogen.
Det er muligt at arbejde med tegning i Book Creator.
Ønsker man at flette elevernes bøger til en fælles bog kan det nu lade sig gøre.
Nu er det tid til at udgive bogen til Skoletube.
Der findes vejledninger til Book Creator på Skoletubeguide.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har lavet en regnehistorie der beskriver det regnestykke de havde sat som mål for opgaven.
Eleverne har afkodet regnestykket i andres regnehistorier.
Eleverne er i stand til at svare på regnehistorien med tal.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Regnehistorier med Book Creator” cc:by LærIT”