Rejsebøger med Book Creator

Multimodale fortællinger
Introduktion
I dette forløb skal eleverne arbejder med temaet rejser. Værktøjet Book Creator på Skoletube danner rammen om elevernes fortællinger.
I eksemplet ses det først hvordan eleverne har arbejdet med minder fra en rejse de selv har været på . Herefter er begrebet rejser  blevet til drømmerejse. I begge tilfælde har eleverne skabt en fortælling med anvendelse af lyd, billeder, video, tekst og tegning.
Eleverne inddrager samtidig tegning, både direkte i bogen og fysiske tegninger der indsættes i bøgerne.
De kreative muligheder i Book Creator støtter eleverne i deres formidling, og når eleverne arbejder med tekst i Book Creator støttes de med muligheden for at indtale teksten. Derudover kan eleverne få skrive- og læsestøtte med det værktøj de har til rådighed.
I forløbet kan der op til at inddrage et eller flere af Skoletubes øvrige værktøjer. Book Creator samler de forskellige modaliteter og giver eleverne gode muligheder for formidling med kreativ anvendelse af it.
Rigtig god fornøjelse med arbejdet med rejsefortællinger i Book Creator.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal formidle egne oplevelser i en multimodal bog.
Eleverne skal arbejde med sammenhæng mellem tekst og billeder.
Eleverne skal inddrage mundtlig formidling i deres bog.
Forberedelse

Teknisk

Start med at oprette et bibliotek til klassens arbejde med rejsebøgerne.
Det er ligeledes en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal hvortil bøgerne kan udgives.

Fagligt

Det er en god idé at starte forløbet med en fælles brainstorm omkring emnet. På den måde klædes eleverne på til at beskrive deres rejse.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Her vises vejledninger til Book Creator web. For gennemgang af Book Creator på iPad, se nedenfor.
Giv eleverne koden til dit bibliotek, så de kan tilmelde sig dit bibliotek.
Eleverne opretter en bog.
Indsæt nu billeder, optag video og lydfiler.
Tegn direkte i bøgerne eller upload billeder af tegningerne til bogen
Når bøgerne er færdige udgives de til Skoletube.

Forløbet på iPad
Start eventuelt med at se en kort intro til arbejdet med Book Creator på iPad.
Opret en ny bog
Indsæt billeder, optag billeder eller video og optag lydfiler.
Tegn direkte i bøgerne eller upload billeder af tegningerne til bogen
Når bøgerne er færdige udgives de til Skoletube.
Vi anbefaler, at I ligeledes gemmer bøgerne som epub-fil.
Se flere vejledninger på Skoletubeguide
læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har anvendt forskellige modaliteter i deres bog.
Eleverne har anvendt billeder og skabt en god kobling til deres arbejde med tekst.
Eleverne har inddraget video eller lyd til mundtlig formidling.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Rejsebøger med Book Creator” cc:by LærIT”