Rigsarkivet og tidslinjer med Skoletube

af

Rigsarkivet, også kendt som Statens Arkiver, har flere forskellige initiativer og materialer bygget op omkring Skoletube.

Deres største projekt er udarbejdelsen af en række tidslinjer, der gør det muligt at arbejde med udvalgte kilder. Tidslinjerne er undervisningsforløb, som du tage og trække ind i din undervisning. Alle tidslinjerne kan klones og remixes i værktøjet Tiki Toki, så forløbene kan struktureres til din klasse.

Hvad med ophavsretten?

Rigsarkivet benytter som udgangspunkt Creative Commons licensen cc:by-sa, der hvor de har mulighed for det.

Rigsarkivets tidslinjer må bruges, kopieres, gengives og bearbejdes frit. Sørg for at bevare krediteringerne i tidslinjens materialer, så er der ingen problemer.

Tidslinjer og undervisningsforløb.

Rigsarkivets tidslinje og undervisningsforløb kan findes på dette link. I listen herunder er de tidslinjer og forløb, som kan kopieres med Tiki Toki oplistet. Alle beskrivelser af tidslinjerne er direkte citeret fra Rigsarkivets  

 

Farlig Seksualitet 1700-2000


https://kilderne.dk/laeringstilbud/tidslinjerne/farlig-seksualitet-1700-2000/

Tidslinjen Farlig Seksualitet viser, hvordan menneskers og samfunds forhold til seksuelle fænomener som hor, samleje mellem ugifte (lejermål), homoseksualitet og seksuelle overgreb på børn i familien har forandret sig gennem tiden. Dette gøres med samtidens stemmer gennem originale kilder, som bringer eleverne tæt på de historiske begivenheder og personer.

 

Flygtninge, indvandrere og udvandrere 1700-2015

https://kilderne.dk/laeringstilbud/tidslinjerne/flygtninge-indvandrere-og-udvandrere-1700-2015/

Tidslinjen Flygtninge, indvandrere og udvandrere giver konkrete, historiske eksempler på ind- og udvandring, som kan lede til en forståelse af, hvordan holdninger til fremmedheden ændrer sig gennem historien, afhængig af hvad og hvem der definerer det fremmede. I det autentiske kildemateriale finder eleverne eksempler på kulturmøder og får mulighed for at perspektivere nutidens flygtninge- og indvandrerdebat.

Forsvar for demokrati

https://kilderne.dk/laeringstilbud/tidslinjerne/forsvar-for-demokrati/

“Tidslinjen om Forsvar for demokrati handler om perioden mellem 1. og 2. verdenskrig, den såkaldte mellemkrigstid. I denne periode var Europa i opbrud med stærke ideologiske stridigheder, der rummede meget forskellige syn på, hvilken styreform, der var den bedst egnede. De originale kilder giver mulighed for at undersøge, hvordan de danske myndigheder opfattede og håndterede, det de opfattede som trusler mod demokratiet.

Emnet giver blandt andet mulighed for at diskutere den demokratiske styreform – og perspektivere til andre landes og andre tiders styreform.”

 

Genforeningen i 1920

https://kilderne.dk/laeringstilbud/tidslinjerne/genforeningen-i-1920/

Tidslinjen om Genforeningen 1920 handler om en af de store begivenheder i dansk historie, hvor Sønderjylland efter 56 år under tysk styre blev forenet med Danmark. Du finder et bredt udvalg af kilder; lige fra officielle kilder til kilder fra de vigtigste privatpersoner, der arbejdede for Genforeningen. Desuden finder du dagbøger, breve og erindringer fra almindelige mennesker, der levede i Sønderjylland dengang. Emnet giver blandt andet mulighed for at diskutere grænser, national identitet, propaganda og den demokratiske styreform og perspektivere til grænser i dag.

 

Invasionen 9. april 1940

https://kilderne.dk/laeringstilbud/tidslinjerne/invasionen-9-april-1940/

Tidslinjen om Invasionen 9. april beskriver time for time, hvordan den tyske besættelse af Danmark fandt sted om morgenen den 9. april 1940. Dette gøres med samtidens stemmer gennem originale kilder, som omhandler den politiske og militære situation suppleret med beretninger og billeder af civilbefolkningens oplevelser.

 

Krigen i 1864

https://kilderne.dk/laeringstilbud/tidslinjerne/krigen-i-1864/

På tidslinjen om krigen i 1864 finder du historiske kilder fra generaler og menige soldater, der stod ansigt til ansigt med fjenden. Du kan også se dokumenter fra almindelige danskere og nervøse politikere, der spændt ventede på nyt fra fronten. Se fx krigsministeriets instruks til overgeneral de Meza.

 

Kvindernes vej til stemmeret i 1915

https://kilderne.dk/laeringstilbud/tidslinjerne/kvindernes-vej-til-stemmeret-i-1915/

På tidslinjen om kvindernes vej til stemmeret i 1915 finder du kilder fra den første grundlov til de første kvinder bliver valgt ind i Folketinget. Gennem debatindlæg og originale breve kommer du helt tæt på.

Emnet giver blandt andet mulighed for at møde historieskabende kvinder og diskutere det historieskabte kvindesyn – og perspektivere til hvem der har stemmeret i dag.”

 

National identitet i Sønderjylland

https://kilderne.dk/laeringstilbud/tidslinjerne/national-identitet-i-soenderjylland/

På tidslinjen om national identitet i Sønderjylland finder du historiske kilder, der alle fortæller om Danmarks udvikling til den nationalstat, vi kender i dag.

Du kan se dagbøger og breve fra nogle af de mennesker, der levede i denne brydningstid. Se også kilder fra nogle af de foreninger, der spillede en stor rolle for udviklingen af den nationale identitet i Sønderjylland.”