Robinsonade

som lydfortælling
Introduktion
Dette forløb er lavet af gæsteforfatter audiodesigner Jesper Paakjær, der med sin uddannelse indenfor musikvidenskab og audiodesign har en anden og dybere tilgang at arbejde med lyd. 
Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal arbejde med robinsonade-genren som en lydfortælling.
Ved at lære at bruge lyd får eleverne mange fordele med sig videre frem, og forløbet kan lære eleverne at blive bevidste om lydens potentiale som fortællende element.
Den gode lyd til deres spændende historie giver dem et bedre resultat og de bliver dermed mere tilfredse med deres arbejde – de får en bedre bedømmelse – og de bliver bedre til at kommunikere, hvilket kan gavne dem på utallige måder.
Med afsæt i den kendte robinsonade, starter eleverne med at skrive deres historie. Det er deres historie som eleven skal lave et eller flere afsnit af som lydfortælling. Til forløbet anvender vi Soundation på Skoletube, som tilbyder en lang række gode værktøjer, som er lette at bruge, og som hurtigt kan få elevernes fortælling til at lyde af mere.
Til forløbet har jeg lavet en ressourcekanal med lydoptagelser, som eleverne kan hente, trække ind i Soundation og bruge i kreeringen af deres fortælling. Dermed får eleverne nogle elementer til deres fortælling, så de ikke skal sejle deres egen sø og risikere at deres fortælling lider skibbrud.
Derudover har jeg lavet en række små videovejledninger, der viser hvordan eleverne kan få den helt rigtige lyd frem i deres fortælling. Det kan fx være hvordan man reducerer støj på de optagelser man har lavet. Hvordan vi med panorering får skabt den rette illusion af helikopteren, der kommer og redder os til sidst, eller hvordan lyden skal justeres fra at være ude på øen og til at gå ind i vores hytte eller hule.
Når eleverne lærer at lave et troværdigt lydbillede, vil vi blive suget med ind i historien. Vi tror på at den har fundet sted, og vi kan mærke de samme påvirkninger som personen.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fremstilling

Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven lærer at disponere sin fortælling i afsnit som ulykken, på øen, hverdag, opgivelse, redning.
Eleven lærer at skrive en robinsonade
Eleven lærer at indtale fortællingen
Eleven lærer at lægge et lydbillede på sin fortælling
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om berettermodellen for en Robinsonade, sådan at de kan lave en fortælling indenfor disse rammer.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleven starter med at lave sin fortælling. Det gøres skriftligt.
Når en del af fortællingen er på plads, indtales denne med diktafonen i Skoletube appen. Alternativt kan eleven også optage sin fortælling direkte i Soundation, hvis man foretrækker dette.
Hvis eleven har benyttet diktafonen, skal man nu fra computeren gå til “Mine medier” og hente og importere sin fortælling til Soundation.
Fortællingen klippes til.
Eleven går til ressourcekanalen Robinsonaden på Skoletube og downloader de lydklip man vil bruge til sit lydbillede. De hentede lydklip importeres herefter til Soundation.
Nu kan lydarbejdet begynde. En efter en trækkes de lydklip, man har behov for, over på et audio spor. Man kan med fordel navngive sine lydspor, så det bliver lettere at holde styr på. Herefter kan eleven flytte rundt på lydene, så de støtter op om den indtalte tekst. Når alle lydene er placeret de rigtige steder, kan eleven begynde at arbejde med de enkelte lydklip, så troværdigheden styrkes.
Tips og tricks til at lave det helt rigtige lydbillede
Prøv fx. at bygge en troværdig ulykkescenen op. I mit eksempel har jeg brugt fire lyde: store havbølger, tordenvejr, regn og en motorbåd. Derudover har jeg brugt effekten Fakie så det lyder som om motoren går i stykker.
Prøv at lave en illusion af, at hovedpersonen nærmer sig et lydobjekt. Dette lydobjekt vil blive kraftigere og kraftigere jo tættere personen kommer på det. I mit eksempel har jeg brugt lyden af fodtrin og et bål. Dertil anvendes Soundations automate funktion, hvormed man kan styre et lydklips volumen over tid.
Brug Pan til at placere lydene forskellige steder i rummet. Få fx. flere fugle til at pippe fra forskellige sider eller få lyden af helikopteren til at flyve forbi os, så det lyder rigtig. 
Med funktionen Low pass under Filter, er det nemt at ændre lyden, når du fx går ind i en hytte og lukker døren bag dig.
Endelig så kan eleven finpudse sin egen fortælling med lidt støjreduktion .
Den færdige fortælling udgives til klassens kanal på Skoletube.
Rigtig god fornøjelse.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en fortælling, der holder sig til genrens form
Eleven har skrevet en fortælling.
Eleven har indtalt sin fortælling
Eleven har skabt et lydbillede, der understøtter sin fortælling.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af audiodesigner Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Robinsonade som lydfortælling” cc:by LærIT.
Til dette forløb anbefaler vi ressourcekanalen Robinsonade på Skoletube.