Omverdenen som slagtøj

rytmelære med Soundation
Introduktion
Velkommen til endnu et rytmisk forløb med app’en og Soundation. Vi tager trådene op fra forløbet “Din omverden som musikinstrument” og vil i denne omgang have et større fokus på rytmelære. Eleverne skal nemlig lave rytmiske figurer på baggrund af de lyde, der omgiver os til dagligt, men denne gang får de dikteret både rytmen og hvilket objekt, der skal agere slagtøj.
Vi har til dette forløb lavet en række rytmiske skabeloner, du som lærer kan hente og anvende til forløbet. Skabelonerne angiver en 3 eller 4-lags rytme, som på sin vis kunne minde om en nedskrevet trommerytme. Forskellen er blot, at eleverne skal udfylde lagene med optagelser af et hverdagsobjekt. Det kunne eksempelvis være en cykel, en madkasse, sangbogen eller noget helt andet. Det vigtigste er, at eleverne får det benspænd, at de kun må bruge én genstand til hele rytmen. Det tvinger dem nemlig til at undersøge objektet nærmere for at finde ud af, hvordan de får frembragt lyde, som dækker frekvensspektret så bredt som muligt.
Det spændende ved at arbejde på denne måde er at eleverne, udover at træne rytmisk notation, også får udvidet deres horisont og forståelse for, hvad musik egentlig er. Ved at undersøge et objekt og dets lyde får de også en forståelse for den fysik, der ligger bag en lyd. Et simpelt objekt, som eksempelvis en madkasse, rummer mange forskellige lyde afhængig af, hvor og hvordan man aktiverer en lyd fra den.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Musik 3.-4. kl.
Musikalsk skaben

Eleven kan arbejde med at skabe lydillustrationer under anvisning.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
 • At kunne undersøge, udvælge og sammensætte lyde og klange  
 • At kunne skabe rytmiske lydillustrationer på baggrund af de lyde, vi omgås
 • At kunne omsætte nedskrevne rytmiske anvisninger til lyd
 • At kunne anvende digitale værktøjer til at skabe, forme og manipulere lyde med.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have en grundlæggende forståelse for rytmiske strukturer i 4/4. Her er det især en fordel, hvis eleverne har kendskab til et beats grundlæggende struktur med en dyb stortromme på 1 og 3, og et mere diskant lilletrommeslag på 2 og 4. Dertil kommer også ottendedele på hi-hat og eventuelt også fills.
Sørg også for at hente rytmearkene til eleverne.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne går sammen to og to. De starter med at få en ramme eller et benspænd af læreren. Det kan eksempelvis være en bil, en kopimaskine, en madkasse, en cykel eller noget helt andet. Herefter går grupperne ud til eller med det pågældende objekt.
Eleverne bruger nu skoletube app’ens diktafon til at optage lyde af det pågældende objekt. Slå på objektet forskellige steder, hiv delene fra hinanden, træk i en elastik, hvis der sådan en og få så mange lyde som muligt ud af objektet.
Når eleverne er færdige med at optage, vender de tilbage til skolen, åbner Skoletube og downloader deres optagelser, som herefter importeres til Soundation. Her får de også udleveret en eller flere rytmiske figurer. Du kan som lærer enten udlevere en af disse rytmer, eller du kan lave din egen fra denne skabelon.
Nu kan den kreative proces begynde. Eleverne skal nemlig klippe og klistre i lydoptagelserne og skabe rytmiske figurer med de hjembragte optagelser baseret på den notation, de har fået udleveret.
Her er en række tips og tricks, som eleverne kan følge:

 • Start med at sætte tempoet i Soundation.
 • Skab et beat med en dyb- og højfrekvent lyd.
 • Trim en lyd og gentag den.
 • Brug af EQ til at hæve top og bund.

Disse tips kan være med til at sætte eleverne i gang og give dem inspiration til, hvad man kan foretage sig med optagelserne.
Når kompositionen er færdig, udgives denne til klassens kanal.
Kompositionen navngives med det nummer, deres udleverede rytme har plus navnet på det objekt, de har anvendt. Eksempelvis: Rytme 7_madkasse
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
 • Eleven har undersøgt et objekts lydlige potentialer og optaget dem med app’ens diktafon
 • Eleven har skabt rytmiske lydillustrationer på baggrund af et hverdags objekt.
 • Eleven har omsat nedskrevet rytmisk anvisning til lyd
 • Eleven har anvendt Soundation til at skabe, forme og manipulere lydene med.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Omverdenen som slagtøj” cc:by LærIT”.
Vil du fortsætte arbejdet med kreativ musikalsk skaben og rytmearbejde, så anbefaler vi forløbet Din omverden som instrument, som bygger på de samme færdigheder og arbejdsgange som dette. 
Til forløbet her er udarbejdet en samling rytmeark til eleverne. Rytmearkene er udgivet af Jesper Paakjær under CC0-licensen og må derfor bruges frit uden krav om kreditering.
Billedet til forløbet er af Eszter Biró, CC0 på Unsplash.com.