Hr. Skæg med Book Creator

Digitale fortællinger
Introduktion
Hr. Skæg er hovedperson i UNICEFs undervisningsmateriale
‘Hr. Skæg i Indonesien – Smilets land’.
Målgruppen er indskolingen og materialet har et særligt fokus på at skabe kreative digitale fortællinger om vigtige emner som Børnekonventionen og FNs Verdensmål.
Book Creator på Skoletube er anvendt som det gennemgående digitale værktøj i materialet. I forløbet kombineres arbejdet med den gratis elevbog og 2 film fra DR Ramasjang med elevernes egne fortællinger, erfaringer og oplevelser.
Elevbogen kan læses online på www.skaegiskolen.dk
Med udgangspunkt i en skabelon i Book Creator arbejder klassen med de forskellige temaer fra elevbogen, der kan bestilles gratis hos UNICEF.
I Book Creator skaber eleverne deres bøger med anvendelse af billeder, lyd, og video. Også kreative produktioner bliver en del af bøgerne i Book Creator.
Alle UNICEFs undervisningsmaterialer om Hr. Skæg i Indonesien – smilets land er samlet på hjemmesiden www.skaegiskolen.dk 
På hjemmesiden findes der flere andre forløb med Hr. Skæg og bøger i Book Creator.

Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal kende til udvalgte artikler fra Børnekonventionen.
Eleverne skal kunne se forskelle og ligheder mellem livet som barn i Indonesien og Danmark.
Eleverne skal formidle deres viden med anvendelse af lyd, billede og video i værktøjet Book Creator.
Forberedelse

Teknisk

Her vises vejledninger til Book Creator web. For gennemgang af Book Creator på iPad, se nedenfor.
Det er en forudsætning for forløbet, at du har hentet skabelonen og delt den med eleverne ‘Hr. Skæg i Indonesien -smilets land’. Dette kræver, at du har oprettet et bibliotek i Book Creator.
Hvis I vil have adgang til alle billederne med Hr. Skæg, skal I melde jer ind i kanalen Hr. Skæg i Indonesien.
Lav enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal til elevernes færdige bøger.

Fagligt

Eleverne arbejder med deres bog i Book Creator sideløbende med læsningen af elevbogen ‘Hr. Skæg i Indonesien – smilets land’
Derudover findes der en række temaopdelte opgaver på hjemmesiden www.skaegiskolen.dk
Tip: Husk at bestille den gratis elevbog i god tid. Der forventes en leveringstid på ca. 2-3 uger.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Her vises vejledninger til Book Creator web. For gennemgang af Book Creator på iPad, se nedenfor.
Tilpas eventuelt skabelonen til jeres forløb. Vælg pages, så kan du tilføje, rykke og slette sider.
Giv eleverne koden til dit bibliotek, så de kan tilmelde sig i dit bibliotek.
Eleverne kopierer nu din bogskabelon
Laves bøgerne i grupper åbnes der op for samarbejde i Book Creator.
Indsæt nu billeder, optag video og lydfiler.
Tegn direkte i bøgerne eller upload billeder af tegningerne til bogen
Når bøgerne er færdige udgives de til Skoletube.

Forløbet på iPad
Det er en forudsætning for forløbet, at I har hentet skabelonen Hr. Skæg i Indonesien -smilets land
Del skabelonen med eleverne ved hjælp at QR-koden
Når eleverne har åbnet skabelonen i Book Creator er de klar til at arbejde i bogen.
Indsæt nu billeder, optag billeder eller video og optag lydfiler.
Tegn direkte i bøgerne eller upload billeder af tegningerne til bogen
Når bøgerne er færdige udgives de til Skoletube.
Vi anbefaler, at I ligeledes gemmer bøgerne som epub-fil.
 
læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har fået en forståelse for betydningen af de udvalgte artikler fra Børnekonventionen.
Eleverne har været i stand til at drage paralleller og se forskelle på livet i Indonesien og i Danmark.
Eleverne har skabt en fortælling i Book Creator, med anvendelse af billeder, lyd og video.
 
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Skæg med Book Creator” cc:by LærIT”
Tekster, opgaver og billeder fra UNICEFs materiale ‘Hr. Skæg i Indonesien – smilets land’ må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet ‘Hr. Skæg i Indonesien cc:by UNICEF DK’.
Topbillede: Finn Brasen ‘Hr. Skæg i Indonesien cc:by UNICEF DK’
Musik i Introfilm: ‘Allready there cc:by Josh Woodward ‘