Hr. Skæg med Film-X Animation

Kreative fortællinger
Introduktion
I forløbet skal eleverne skabe kreative og magiske fortællinger i værktøjet Film-X Animation på Skoletube.
Hr. Skæg er hovedperson i UNICEFs undervisningsmateriale
‘Hr. Skæg i Indonesien – Smilets land’.
Målgruppen er indskolingen og materialet har et særligt fokus på at skabe kreative digitale fortællinger om vigtige emner som Børnekonventionen og FNs Verdensmål.
Stop motion med Film-X Animation er indtænkt som et kreativt værktøj i flere forløb i ‘Hr. Skæg i Indonesien – smilets land’. I forløbet her arbejdes der med børns ret til et godt liv, med temaet ønsker og drømme.
Eleverne skal i arbejdet beskrive hvad de ville ønske, hvis de fik en tryllestav og kunne ønske lige præcis det de ville.
Eleverne arbejder sammen om at lave en drejebog og skaber i fællesskab deres film om ønsker og drømme i film-X
Arbejdet med Film-X Animation kombineres med læsning af den gratis elevbog og med de 2 film fra DR Ramasjang.
Elevbogen kan læses online på www.skaegiskolen.dk og bestilles gratis hos UNICEF
Film-X indgår i UNICEFs undervisningsmateriale som et kreativt værktøj der understøtter elevernes arbejde med elevbogen om Hr. Skægs rejse og de 2 film fra DR Ramasjang der også indgår som en del af materialet og fortællingen om oplevelserne i Indonesien.
Alle UNICEFs undervisningsmaterialer om Hr. Skæg i Indonesien – smilets land er samlet på hjemmesiden www.skaegiskolen.dk 
På hjemmesiden findes der flere andre forløb med Hr. Skæg og stop motion med Film-X Animation

Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal lave en drejebog, hvor de beskriver deres arbejde med temaet ønsker og drømme.
Eleverne skal sætte en scene for deres fortælling.
Eleverne skal skabe en fortælling med stop motion i Film-X Animation.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal hvor eleverne kan uploade deres film.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til Børnekonventionens artikel ‘Alle børn har ret til et godt liv’.
Hvis man ønsker at arbejde med materialets gratis elevbog,bestille den i god tid. Der forventes en leveringstid på ca. 2-3 uger.
Derudover findes der en række temaopdelte opgaver på hjemmesiden www.skaegiskolen.dk

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Gør klar til optagelse i Film-X Animation.
Start optagelsen og skab filmen billede for billede.
Udnyt funktionen onionskin og få hjælp til at lave en god film.
Indstil filmens hastighed.
Anvend lydene i appen eller indtal lyd til filmen.
Udgiv filmen til klassens kanal på Skoletube

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har skabt en fortælling med temaet ønsker og drømme.
Eleverne har omsat drejebogen til en fortælling i Film-X
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Skæg med Film-X” cc:by LærIT”
Tekster, opgaver og billeder fra UNICEFs materiale ‘Hr. Skæg i Indonesien – smilets land’ må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet ‘Hr. Skæg i Indonesien cc:by UNICEF DK’.
Topbillede: Finn Brasen ‘Hr. Skæg i Indonesien cc:by UNICEF DK’
Musik i Introfilm: ‘Allready there cc:by Josh Woodward ‘