Velkommen

Kort introduktion til forløbet til de aktiviteter der venter os.

Korte lyde over længere tid

Første del af lydbilledet opbygges

Brug af midi

Oplev hvordan midi-redskaberne kan give en række muligheder for instrumentering og stemning. Filmen viser også hvordan du kan hente midi-filer fra Midiworld.com

Tilpasning 1

TIlpasning og opbygning af lydbilledet.

Placering og realismen

Vi kigger på hvordan vi kan tilpasse stereobilledet sådan at vi får en realistisk og mere dynamisk lydoplevelse.