Speak up

med Skoletube appen og Soundation
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal skrive en dialog på engelsk, som de efterfølgende optager på app’en, redigerer i Soundation og sætter ind i en lydlig ramme, som passer til det scenarie, de har skrevet.
I forløbet har vi fokus på den mundtlige kommunikation i engelsk-faget men også på den engelske kultur, idet dialogerne skal tage udgangspunkt i England. Det kan eksempelvis være en historisk begivenhed, en bygning, en statue eller hvad man nu ellers kan finde på.
Når eleverne har skrevet deres dialog, samtale eller fortælling, indtales denne med Skoletube app’ens diktafon. Herefter kan man i Soundation redigere det optagede materiale, klippe fejl ud, og til sidst finde reallyde, som kan skabe en lydlig ramme om dialogen og være med til at placere den, eksempel vis, midt i Londons gader.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Engelsk 5.-7. kl.
Kommunikation

Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne skrive en sammenhængende dialog på engelsk
At kunne føre en samtale på engelsk med sin makker
At kunne kombinere reallyd og dialog til et troværdigt og autentisk lydbillede
At kunne udgive det færdige resultat som lydklip til klassens kanal
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have et grundlæggende kendskab til en række engelske bygninger, steder, historiske begivenheder eller lignende.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne går sammen to og to og finder på et scenarie, som foregår et sted i England.  
Herefter skriver de en kort samtale mellem to personer, som efterfølgende indtales med Skoletube app’ens diktafon.
Når dialogen er indtalt, kan eleven sætte sig til en computer og trække optagelsen ind i Soundation, hvorefter filen klippes til for fejl.  
Bagefter finder eleverne passende reallyde, som sættes ind under dialogen, sådan at vi får fornemmelsen af, at personerne befinder sig på det givne sted. Mind eleverne om at Soundation indeholder en række lydbiblioteker som måske kan bruges, eller henvis dem til Freesound.org
Til sidst udgives projektet til klassens kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven kan skrive en sammenhængende dialog på engelsk
Eleven kan deltage i samtale om et emne på engelsk
Eleven kan kombinere reallyd og dialog til et troværdigt og autentisk lydbillede
Eleven har opnået et bedre kendskab til England og dets historie og/eller kultur
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Speak Up med Soundation og Skoletube appen” cc:by LærIT”
Baggrundslyde kan man med fordel finde og hente på Freesound.org, hvor alle medier er udgivet under åbne licenser. 
Billedet til dette forløb er cc0 af Arkadiusz Radek hentet på Unsplash.com