Syng om Danmarks historie

med Sigurds orkester
Introduktion
Velkommen til forløbet Syng med Sigurd, hvor eleverne får mulighed for at synge deres egen tekst til en af sangene fra Sigurds Danmarkshistorie.
Sigurd Barrett har lavet 42 sange om alt fra neanderthalere til mobiltelefoner, men hvorfor ikke også lave lidt om eller bygge videre på nogle af disse sange selv? Det er det vi åbner for i dette forløb.
Der findes nemlig to ressourcekanaler med Sigurds sange. En der indeholder alle sangene i deres oprindelige udformning, og en der indeholder alle sangene som instrumentalversion, hvor sangstemmen er fjernet. Det giver os mulighed for at skrive vores egen tekst, synge den ind sammen med Sigurds orkester og derefter få vores helt egen version af sangen.
Jeg vil både vise dig, hvordan du importerer instrumentalversionen ind i Soundation og synger til den – men også hvordan du skifter mellem den oprindelige version og instrumentalversionen. Dette giver os mulighed for at anvende eksempelvis omkvædet i sin oprindelige form med sang og kor, men stadig med vores egen tekst og vokal i verset.
Formålet med dette forløb er altså at give eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem sangen samtidig med, at de skaber deres egen rekonstruktion af Danmarkshistorien. Alt sammen bakket op af Sigurds orkester.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Musik 3.-4. kl.
Musikalsk skaben

Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven udfolde sig kreativt gennem sang
Eleven kan skrive sin egen sangtekst
Eleven kan crossfade til at skifte mellem to stykker musik
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal til elevernes sange.

Fagligt

Eleverne skal kende til at arbejde med rimord og vers, ligesom de skal have en historisk ramme for deres ide og tekst. Det kan passende være et udgangspunkt for jeres sange, at de skal handle om et tema, en person eller en periode som I allerede kender godt.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Lyt til verset efter 40 sek.  Link til kilde. 

Aktiviteten trin for trin

Eleverne starter med at lytte til sangen. 
Man kan vælge at hente sangens tekst i ressourcekanalen med teksterDerved har vi en ide om versets form, rytme og rimstruktur.
Eleverne vælger herefter hvilket emne, begivenhed, periode eller person, som de vil arbejde med, og sætter derefter ord sammen til rim og fortælling.
Undervejs kan det være en fordel at have den instrumentale version af sangen som støtte. Derfor besøger man ressourcekanalen og henter den sang, man vil arbejde med. Sangen uploades herefter til et nyt projekt i Soundation. Det gør som regel skrivearbejdet nemmere, at man kan lytte til sangen undervejs.
Når teksten er klar indspilles den.
Skal man bruge sangens originale omkvæd, besøger man ressourcekanalen med sangene og henter ligeledes denne version af sangen ind i Soundation.
Herefter skal man lægge de to versioner på to spor og indstille dem, sådan at vi blænder op for omkvædet og muter versene.
Den færdige sang udgives herefter til klassens kanal på Skoletube.
Dermed har eleven nu lavet sin egen sang om Danmarkshistorien sammen med Sigurds orkester.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har skrevet en tekst der kan synges
Eleven har skrevet en meningsfuld tekst om et historisk emne eller begivenhed
Eleven har sunget eller instrueret andre i at synge sin tekst
Eleven har formået at optage sin sang til en instrumentalversion af sangen
Eleven har behersket at lave passende redigeringer i musikken
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Syng med til Sigurds Danmarkshistorie” cc:by LærIT”
Til forløbet benyttes ressourcekanalerne med tekster, sange og instrumentalversioner. Alle materialer er Sigurd Barretts sange og tekster. Læs i øvrigt mere om samarbejdet med Sigurd Barrett her. 
Du kan finde denne og mange andre sjove, udfordrende og lærerige aktiviteter i undervisningsmaterialet til Sigurds Danmarkshistorie på klim.dk/sigurd