Kreative tabeller med vendespil i h5p

Matematisk formidling
Introduktion
I forløbet her arbejdes der med elevernes kendskab til den lille tabel. Eleverne kender til tabellerne som remser fra indskolingen og skal nu træne kendskabet til tabellerne som gangestykker.
Elevernes kendskab til den lille tabel er vigtig bl.a. i forhold til indlæringen af multiplikation af større tal, division og overslagsregning.
Ved at inddrage det kreative værktøj med vendespil i h5p kan eleverne få yderligere knage at hænge deres viden på. De husker arbejdet bedre og kan senere gå tilbage og gense deres arbejde.
Målet er ligeledes, at gøre eleverne opmærksomme på hvordan tabellerne kan bruges til antalsbestemmelse og være til nytte mange steder i hverdagen.
Der arbejdes med tabellerne i små hold, så klassen får sin helt egen tabel-kanal med små kreative vendespil, der skal støtte deres læring og give dem et sted at gå tilbage og gense klassens film.
Det er sjovt både at skabe og spille vendespil med h5p.
Så rigtig god fornøjelse med forløbet Tabeller med vendespil i h5p.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematik 4.-6. kl.
Tal og algebra

Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal blive sikre i arbejdet med multiplikation.
Eleverne skal lære tabellerne at kende som gangestykker, ikke blot en remse.
Eleverne skal blive opmærksomme på tabellerne som et værktøj til at bestemme antal i hverdagen.
Eleverne skal arbejde med forskellige repræsentationer af gangestykker med udgangspunkt i deres hverdag.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Eleverne udgiver de færdige vendespil til kanalen.

Fagligt

Eleverne kender i forvejen tabellerne og skal nu bygge en kreativ dimension på arbejdet.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne udvælger i fællesskab et antal gangestykker de vil bruge i vendespillet.
Resultaterne på gangestykkerne laves som billeder ved brug af tjenesten Da Button Factory. Gå til Da Button Factory.
Billederne med resultaterne af gangestykkerne indgår som det ene af de to brikker i hver stik.
Brik nummer to i hvert stik laves som et visuelt billede af gangestykket, som det ses i eksemplet.
Nu er det tid til at bygge vendespillet i h5p.
Start eventuelt med at se en kort præsentation af vendespil med h5p.
Opret et nyt vendespil.
Eleverne henter billederne på computeren eller fra Skoletube og tilpasser størrelsen til vendespillet.
Tilpas vendespillet og udgiv det færdige spil til Skoletube
Nu er det tid til at spille kreative vendespil om tabeller i klassen.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har med udarbejdelsen af deres vendespil trænet multiplikation.
Eleverne har gennem arbejdet med klassens vendespil trænet tabellerne.
Eleverne har haft opmærksomhed på tabellerne som et værktøj til at bestemme antal i hverdagen.
Eleverne har arbejde med forskellige repræsentationer af gangestykker med udgangspunkt i deres hverdag.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Kreative tabeller med vendespil i h5p” cc:by LærIT”
Musik i introfilm: “She Lost Her Wings” CC0 by Josh Woodward