Tæt på naturen med h5p

Lær med Image pairing
Introduktion
I forløbet her sættes der fokus på den danske natur, når der laves interaktive opgaver i Image Pairing i h5p på Skoletube. Værktøjet er let og tilgængeligt og fungerer som en fin ramme om elevernes formidling af det faglige stof i natur og teknologi. Eleverne skaber opgaverne indenfor et givet emne og klassen skaber i fællesskab en mængde ressourcer der kan bruges i undervisningen og deles med skolens øvrige klasser. I eksemplet er det træsorter der skal parres med de rigtige blade. Billederne til arbejdet kan eleverne enten tage selv eller finde på Pixabay. På Pixabay har eleverne adgang til en verden af billeder der frit kan anvendes i undervisningen. I eksemplet er der lagt tekst på billedet, her er anvendt værktøjet Pixlr. Vejledninger til det hele findes under trin for trin. De færdige opgaver udgives til Skoletube og kan efterfølgende løses i klassen eller deles med andre klasser. Så rigtig god fornøjelse med arbejdet med naturen i Image Pairing i h5p på Skoletube.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Natur/teknologi 3.-4. kl. Kommunikation

Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger
Læringsmålmodel forslag til
Læringsmål
Eleven skal lære de danske træsorter at kende. Eleven skal kunne finde kendetegn ved de mest almindelige danske træsorter. Eleven skal kunne parre en træsort med det tilhørende blad.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal. Eleverne udgiver deres færdige opgaver til kanalen og herfra kan resten af klassen tilgå dem.

Fagligt

Eleverne har arbejdet med et tema i undervisningen. Temaet danner udgangspunkt for arbejdet med det interaktive element. I eksemplet er der taget udgangspunkt i det faglige indhold på siden Naturporten.
læringsmål2 forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Start med at se vejledningen til image pairing. Brikker med tekst kan laves laves på dabuttonfactory.com Billederne i eksemplet er hentet på Pixabay. Alle billeder kan anvendes frit i arbejdet og der kan søges på dansk. I eksemplet er der lavet billederedigering med værktøjet Pixlr. Værktøjet er gratis og kan anvendes på alle platforme. Se en kort intro til Pixlr Åben og beskær billedet til den ønskede størrelse. Indsæt et billede som lag og tilpas det. Indsæt tekst på billedet Når billederne er færdige og gemt kan de bruges i Image pairing. Udgiv den færdige opgave til Skoletube og lad klasse løse hinandens opgaver. Det er muligt at få læst tekst op med AppWriter
læringsmål3 forslag til
Tegn på læring
Eleven finder frem til temaer i den læste bog og underbygger dem med citater eller passager. Eleven finder og opsætter billeder, tekststykker, baggrundsmusik og tema på tidslinjen på en måde, der giver mening i forhold til bogens temaer Eleven argumenterer for hans valg af tekst, billeder og musik i forhold til bogens tema og bogens stemning.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Tæt på naturen med h5p” cc:by LærIT” Musik i introfilmen: “Morning After” CC:BY Josh Woodward