Gys og gru

med Soundation
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal arbejde med genren gys og gru som en lydfortælling. Gys og gru er en fantastisk genre at arbejde med, idet lydens potentiale som fortællende element i særdeleshed kommer til sin ret inden for denne genre. Lyden har ikke kun til opgave at understøtte fortællingen, men også at lege med lytterens forventning om, hvad der kommer til at ske lige om lidt.
Lyden kan i denne genre opdeles i tre kategorier – diegetisk lyd, ikke-diegetisk lyd og et grænseland imellem disse to. Diegetisk lyd er de lyde, der hører til scenen (diegesen), og som derfor kan høres af de medvirkende karakterer. Det være sig lyde som fodtrin, en dør der knirker, biler på gaden, vinden i træerne, dialogerne mm. Ikke-diegetisk lyd er de lyde, som ikke kan høres af karaktererne i fortællingen, men som er med til at give lytteren en stærkere oplevelse. Det kunne eksempelvis være baggrundsmusikken, som er med til at sætte en stemning og guide lytteren til den følelsesmæssige situation, som hovedpersonen befinder sig i.
Grænselandet mellem disse to poler er yderst interessant at arbejde med inden for gys og gru genren. Når man hører en lyd, som man ikke umiddelbart kan identificere. Måske er det noget, der blafrer i vinden. Måske er det en dør, et monster eller en musikalsk effekt, som i virkeligheden tilhører baggrundsmusikken.
I dette forløb tager vi udgangspunkt i teksten Kom indenfor af forfatteren Benny Bødker. Jeg vil vise, hvordan eleverne nemt og hurtigt kan designe en lydside, der både støtter op om det fortalte, dramatiserer særlige uhyggelige passager og leger med grænselandet mellem det virkelige og det uvirkelige.
Skræmmende god fornøjelse.
 
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fortolkning

Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan vælge et centralt afsnit i en novelle
Eleven kan læse teksten højt
Eleven kan bygge lydeffekter på sin fortælling, der skaber en reallyd (diegetisk lyd) til fortællingen
Eleven kan lægge stemningseffekter på fortællingen (ikke-diegetiske lyde)
Eleven kan udgive en lydfortælling, der både indeholder indtaling og lydeffekter.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Inden eleverne går i gang med deres fortællinger, er det en god idé, at de kender til en række simple men effektive lydlige virkemidler inden for gys og gru genren.
Generelt arbejder man meget med:

Alle lydeksempler ligger i ressourcekanalen Gys & Gru, og er frit tilgængelige til undervisningsbrug.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Læreren starter med at afgøre om eleverne skal skrive deres egen fortælling eller om de skal tage afsæt i en tekst eller bog.
Eleven læser fortællingen igennem og vælger et afsnit af fortællingen. Er man flere omkring den samme tekst, kan man overveje at dele teksten mellem sig og på den måde få lavet fortællinger, der kan bruges sammen.
Eleven åbner for Soundation
Indtaler sin tekst. Dette kan med fordel gøres i flere mindre afsnit, sådan at man nemmere kan tage eventuelle fejl om.
Eleven kan derefter vælge at lave egne lydeffekter med diktafonen i Skoletube-appen eller besøge ressourcekanalen Gys og Gru, og her downloade de lydklip, man vil bruge.
Eleven importerer herefter de hentede lydklip til Soundation.
Herefter er det tid til at forvandle og dramatisere sin fortælling. Eleverne starter med at opbygge en lydside, der støtter op om det fortalte, (diegetisk lyd), derefter kan de dramatisere særlige uhyggelige passager, lave markante overgange til fortællingen og lege med grænselandet mellem det virkelige og det uvirkelige.
Elevens færdige fortælling udgives til klassens kanal på Skoletube.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har valgt et afsnit i teksten, som er indtalt
Eleven har optaget eller hente realistiske lyde, som er lagt på fortællingen
Eleven har brugt stemningslyde
Eleven har samlet indtaling, diegetiske og ikke-diegetiske lyde til en uhyggelig fortælling.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af audiodesigner Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Gys og Gry med Soundation” cc:by LærIT
Til lydfortællingen er brugt lydklip fra ressourcekanalen Gys og Gru. “Kom indenfor” stammer fra Benni Bødkers samling af gyserfortællinger, Jeg venter i mørket. I bogen kan man også læse, at det hele er inspireret af virkelige begivenheder, og at butikken faktisk findes i virkeligheden! Benni har skrevet et hav af gyserhistorier, bl.a. vampyrserien Nattens Børn, mumiegyseren Imhotep og en hel serie inspireret af virkelighedens gys og gru, 666. Du man møde ham på hans hjemmeside www.benniboedker.dk