Videoanalyse

i idræt
Introduktion
Med en lille enkel app har vi nu mulighed for at lave små videooptagelser, som vi kan gense i præcis det tempo vi ønsker, forfra og bagfra. Appen hedder Hudl Technique, og kan bruges på både iOS og Android. Med den i hånden er det nemt at inddrage video som analyseredskab i idræt og dermed sætte fokus på teknik  og kropsbevidsthed på en enkel og lærerig måde.
Dermed kan vi blive klogere på vores krop og vores bevægelser; vi kan se vores optagelser igen, se dem fra andre vinkler, se dem sammenlignet med andres bevægelser og se dem i slowmotion.
Appen giver også mulighed for at vi kan lave en analyse hvor vi gennemgår optagelsen samtidig med at vi tegner og fortæller, og hvor alt hvad vi foretager os og viser på skærmen koges sammen til en færdig film. Dermed giver appen også et grundlag for at vi kan formidle og dele vores analyser. Når optagelsen er færdig lægges filmen i udstyrets kamerarulle og sendes derefter til Skoletube.
Det er derfor både nemt, spændende og lærerigt at inddrage appen i forløb i fx idrætsundervisningen.
Forløbet her handler derfor ikke om én bestemt aktivitet i én bestemt idrætsgren, men mere hvordan I kan bruge videooptagelser i idræt.
Aktiviteten som gennemgås i dette forløb er derfor 1) optag en bevægelse eller teknik, 2) analyser og beskriv bevægelsen, 3) udgiv analysen i klassen kanal på Skoletube.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Idræt 6.-7. kl.
Idrætsudøvelse

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan udføre en sammensat bevægelse eller et mønster, fx sparke til en fodbold
Eleven kan optage sig selv eller en kammerat udføre en sammensat bevægelse
Eleven kan optage og lave den samme bevægelse igen
Eleven kan fortælle hvilken bevægelse der udføres
Eleven kan fortælle om sin bevægelse mens appen optager
Eleven kan udgive sin forklaring som film i klassens kanal
Forberedelse

Teknisk

Hvis man vil bruge videoanalyse i idræt er det en forudsætning at man opretter en præsentationskanal til faget, sådan at du kan modtage elevernes videoanalyser fra forløbet.
Det udstyr der skal bruges i undervisningen skal desuden have appen Hudl Technique installeret, og man skal oprette sig som bruger.
Drøft også sammen hvordan I vil bruge udstyret, hvor man kan lægge det fra sig, når det ikke bruges, hvordan man hjælpes ad med at optage og hvis skolen har spyd eller koste, så byg jeres egne stativer med hårbånd om skaftet eller spyddet, sådan at I kan lave ensartede optagelser. Har I stativer er det selvfølgelig endnu nemmere.
Fortæl eleverne at de hellere må optage 2 sekunder for meget end for lidt, og at ekstra optagelser nemt kan trimmes fra efterfølgende.

Fagligt

Gennemgå den eller de idrætsaktiviteter I skal arbejde med i undervisningen, og forklar hvilke optagelser der skal i kassen.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

http://www.skoletube.dk/video/2374952/f5724b53db550acbd3f9
Se også eksempel med en optagelse i fodbold og med to optagelser, der sammenlignes i samme gennemgang. (Link til udspring)

Aktiviteten trin for trin

Udstyret tændes og der gøres klar til optagelse, og bevægelsen udføres.
Optagelserne kan herefter gennemses på udstyret
Herefter kan eleverne arbejde med deres optagelse. Det gøres ved at åbne optagelsen, trimme optagelsen, tænde for optage-funktionen og herefter fortælle og tegne.
Den færdige optagelse udgives til Skoletube.
Dermed har eleven gennemført både en sammensat bevægelse samt lavet en videoanalyse med en gennemgang af bevægelsen!
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har udført en sammensat bevægelse, der benyttes i en given idrætsgren
Eleven har lavet en optagelse
Eleven har gentaget både bevægelse og optagelse
Eleven har valgt den bedste optagelse og lavet en forklaring til denne
Eleven har udgivet sin forklaring til klassens kanal på Skoletube
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Videoanalyse i idræt” cc:by LærIT.
Lær mere om Hudl Technique i vores vejledninger, som du finder under Værktøjer > Eksterne apps her på guiden.