Vilde fortællinger

med Pixton
Introduktion
Lav jeres egne vilde fortællinger ud fra en god læseoplevelse.
Vild-bøgerne af Bo Skjoldborg er forrygende til at lave egne crazy-fortællinger med, og det vil vi tage udgangspunkt i her. Vild-bogen er én af de 24 bøger som forfatternetværket omkring Gratis Børnebøger i år giver fri til læsning over sommeren. Bogen er derfor lige ved hånden.
Disse Vild-bøger har det til fælles, at de altid begynder med, at hovedpersonen, Malte, sidder chokeret og forsøger at samle sine tanker, mens han hektisk grifler alle sine vilde oplevelser ned ved computeren.
Når eleverne har læst bare én af disse bøger, vil de også få vilde ideer, og dermed kan de også lave deres egne fortællinger med udgangspunkt i bøgernes univers. Bogen bliver derved en konkret ramme for den fantasifulde opgave, nemlig at handlingen skal foregå med de samme personer, som vi møder i bogen.
For at give de bedste muligheder for at udtrykke sig fantasifuldt og kreativt, skal eleverne bruge programmet Pixton eller Pixton til iPad, der både giver mulighed for at lave større beskrivende tekster uden billeder, og vilde iscenesættelser med action, udbrud og replikker. De to udtryk supplerer hinanden godt i en tegneserie.
For at komme i gang skal eleven blot remixe en tegneserie med bøgernes personer, så er man klar til at skrive sin fortælling.
De første scener er ligesom i bøgerne gjort klar til, at eleven kan skrive i en tilbageskuende alvidende form. Disse scener bruges som indledning og måske som en appetitvækker til nogle af de vilde oplevelser, Malte sidder og tænker tilbage på.
Efter disse indledende scener kan fortællingen springe over til direkte scener med handlinger og talesprog i replikkerne, eller vende tilbage til scenen ved computeren for at samle begivenhederne sammen til en berettende genfortælling. Dermed kan eleverne bruge forskellige greb til deres fortælling, og den færdige tegneserie vil også kunne bestå af både rene tekststykker og meget visuelle scener.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan lave en tegneserie med personerne fra en læst bog
Eleven kan digte en fortælling med overraskende og fantasifulde elementer
Eleven kan beskrive hændelser, der har fundet sted
Eleven kan iscenesætte sine egne beretninger
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Derudover er det også nødvendigt, at eleverne kender til programmet Pixton.

Fagligt

Eleverne skal have læst mindst 50 sider i en af Vild-bøgerne for at have en fornemmelse af hovedpersonernes karakterer, styrker og svagheder, for også at kunne lave en beretning i samme stil.

Læs bogen

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

http://www.skoletube.dk/video/1964094/683fc80becce26423563

Aktiviteten trin for trin

Eleverne starter med at læse en Vild-bog, fx den første i serien Vild-flugt.
Eleverne remixer tegneserieskabelonen med en vild fortælling. Skabelonen ses herover, men ligger også i kanalen Vild.
Eleven går i gang med at udfylde sin fortælling i de første scener. Der er allerede lavet tekst- og talebobler, så selve begyndelsen på fortællingen er nem at gå i gang med.
Støt undervejs eleverne i at arbejde med scenens beskæring, ligesom det også er en god ide at lære eleverne, at de kan kopiere en scene, når de har brug for at lave fx flash back eller have to sideløbende handlinger.
Vis eleverne, hvordan de kan udnytte talebobler som fortællebokse, de steder hvor overgange, samlende beskrivelser eller alvidende kommentarer skal støtte deres fortælling.
Eleven udgiver sin tegneserie til klassens kanal, sådan at du som lærer, løbende kan følge, hvordan elevens fortælling udvikler sig.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en tegneserie med et persongalleri fra en læst bog
Elevens fortælling rummer overraskende og fantasifulde elementer
Eleven har lavet sammenfattende beskrivelser i datid
Eleven har lavet sin helt egen beretning ud fra et bestemt miljø og persongalleri
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Vild-fortælling med Pixton” cc:by LærIT
Vild-bøgerne er skrevet af Bo Skjoldborg. Lån, læs og lyt til Bo Skjoldborgs ‘Vild-bøger’ i Ereolen.dk  Læs Bo Skjoldborgs bøger hos Mofibo eller Storytel  Køb Bo Skjoldborgs ‘Vild-bøger’ hos SAXO