Fortæl vittigheder

og lær videoredigering i WeVideo på en sjov måde
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor eleverne kommer til at både at arbejde med nogle af filmmediets mest grundlæggende teknikker, samtidig med at de bliver mere fortrøstningsfuldt med den mundtlige fremstilling. De bliver dermed klædt godt på til at lave deres egne film – også fremadrettet.
Foruden de filmtekniske færdigheder vil elevernes mundtlige fremstillingsevne også blive styrket, idet vi bruger vittigheden som afsæt for denne læring. Alle kender en god vittighed – eller dårlig. Det spiller sådan set ingen rolle. Alle vittigheder rummer en fortælling, som fremføres, når den bliver fortalt. En god vittighed fortælles med overbevisning, indlevelse og komisk timing.
Eleverne skal i grupper på tre personer fremføre en vittighed, således at én person filmer de to andre, imens den ene fortæller en vittighed til den anden. Dette giver mulighed for at lave et setup, hvor der kan klippes mellem to personer. Her kan du også præsentere 180 graders reglen for dine elever, som er en regel om, i hvilket område kameraet må placeres, når der klippes mellem to personer, der taler sammen. Desuden vil eleverne lære at indsætte dåselatter og musik samt lave en åbning og afslutning.
Forløbet er både sjovt og lærerigt og lige til at gå til. I får et godt grin med på vejen, når der skal fortælles og grines, men i særdeleshed også når det hele efterfølgende skal redigeres, og de sidste effekter lægges på.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • At kunne filme med en telefon
  • At kunne tale foran et kamera
  • At kunne trimme sine filmoptagelser
  • At kunne anvende lyd og musik som dramatisk virkemiddel
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Fagligt: Inden forløbet går i gang, kan du med fordel præsentere eleverne for 180 graders reglen. Hold jer til et simpelt setup, hvor eleverne sidder overfor hinanden to og to, når vittigheden fortælles.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne starter med at gå i grupper på tre. De tre personer skal komme op med tre forskellige vittigheder. De kommer derfor til at producere tre film i hver gruppe.
Start med at filme et etableringsskud. Altså en optagelse der viser, hvor gruppen befinder sig. Sidder gruppen eksempelvis i gymnastiksalen, så kunne et etableringsskud være en optagelse af døren ind til gymnastiksalen eller gymnastiksalen set udefra. Sørg for at optagelsen bliver rigelig lang, da der senere skal lægges en titel på billedet.
Herefter sætter de to elever, der skal fremføre vittigheden, sig over for hinanden. Film først personen der skal fortælle vittigheden og bagefter den anden persons reaktion. Husk også at optage den afsluttende latter, som der selvfølgelig altid kommer efter en god vittighed.
Derefter roterer eleverne, så alle i gruppen til sidst har prøvet både at fortælle, lytte og filme.
Når alt er filmet går eleverne til en computer, åbner wevideo på skoletube og importerer deres optagelser.
Når optagelserne er importeret, trimmes de enkelte spor.
Indsæt tekst på etableringsskuddet.
Indsæt applaus-lyd lige efter vittighedens pointe. Her kan man med fordel anvende WeVideos Star Library og søge efter ord som applause og laugh.
Indsæt rulletekster til sidst i filmen.
Find et stykke musik, gerne et i højt tempo, og sæt det ind under etableringsskuddet og igen under rulleteksterne. Kig f.eks. under Premium Music > Energetic.
Fade musikken ud, når scenen med vittigheden begynder og fade den gerne op igen, når når vittigheden er slut, og dåselatteren har lyt i et par sekunder.
Til sidst udgives filmen på klassens kanal.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Eleven har filmet med en telefon eller tablet
  • Eleven har trimmet sine filmoptagelser
  • Eleven har indsat lyd og musik på sin film
  • Eleven kan tale foran et kamera
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Vittigheder med WeVideo” cc:by LærIT”