Indstillinger og overblik

Definér kommentar-type

Se hvordan man indstiller hvilke typer af kommentarer, der er mulighed for at lave. På den måde kan du fx bestemme at eleverne kun kan arbejde mundtligt i en opgave.

Trådet kommentar

Se hvordan du indstiller din VoiceThread til trådet kommentering. Det er den funktion der gør det muligt at kommentere på andres kommentarer.

Modereret kommentering

Modereret kommentering er en praktisk funktion, som gør at dem der kommenterer ikke kan andre end dine og deres egne kommentarer. På den måde sikrer du arbejdsro og rum til at eleverne ikke påvirkes af hinandens svar.

Stop kommentering

Se hvordan du kan stoppe for at man kan kommentere i din VoiceThread. Fx i forbindelse med en deadline eller når du ønsker at rette elevernes opmærksomhed mod de kommentarer der allerede er kommet.

Tillad nye sider

Se hvordan du kan indstille din VoiceThread sådan at man kan tilføje flere sider.

Overblik

Se hvordan du nemt kan overskue hvilke nye kommentarer der kommer i dine VoiceThreads.

Slet en VoiceThread

I denne film ser vi på hvordan man kan slette en VoiceThread – men også hvordan man kan fortryde det igen.

Kopier din VoiceThread

Se hvordan du kopierer en VoiceThread sådan at du nemt kan bruge det samme materiale flere gange. Vi gennemgår også mulighederne omkring at medtage kommentarer og oplæg.