Redigering

Rækkefølge

Se hvordan du ændrer rækkefølgen på dine medier

Rediger video

I denne film ser vi på hvordan man trimmer et videoklip i sin film.

Rediger billeder

Se hvordan du kan redigere de billeder du lægger i din film

Slet medie

Har du fået et klip for meget ned på tidslinjen, er det nemt at slette det igen.

Tekst på medier

Se hvordan du kan lægge tekster på dine film og billeder.