Dansk rocks historie

på musikhistorisk opdagelse sammen i Tiki-Toki
Introduktion
Velkommen til dette musikforløb, hvor eleverne skal arbejde med den danske rockmusiks udvikling.
Eleverne skal bruge værktøjet Tiki-Toki til at lave en tidslinje, hvor den danske rockhistories begivenheder, genrer, kunstnere osv. sættes ind.
Med udgangspunkt i min uddannelse fra Musikvidenskab har jeg udvalgt en række kunstnere og bands fra den danske rockhistorie, der kan tjene som repræsentanter for nogle af de vigtigste ankerpunkter i dansk rockmusiks historiske udvikling. Derudover lægger vi også op til, at både du som lærer og eleverne kan få lov til at præge tidslinjen med egne favoritter.
Vi har til dette forløb lavet en tidslinje-skabelon som kan bruges sammen med en udvalgt række spørgsmål, som eleverne skal finde svaret på. Forløbet kan gribes an således, at hele klassen arbejder sammen i grupper om én tidslinje. På den måde er der større chance for at få lavet en mere fyldestgørende og alsidig tidslinje, som kan give et overblik over dansk rockhistories udvikling med navne på bands og genre, årstal og ikke mindst lydeksempler, så eleverne også kan høre, hvordan rockmusikken har udviklet sig i Danmark.
Med dette forløb vil eleverne blive opmærksomme på den musik, der har dannet grundet for det, de hører i dag. Forløbet vil derfor blive en “øre-åbner” for de fleste, idet de med alt sandsynlighed kender mange af de numre, som de præsenteres for, men måske ikke var klar over, at de faktisk er skrevet for mange år siden.
Vi lægger derfor op til et både sjovt og lærerigt forløb, idet eleverne både får lov til at lytte til en masse musik samtidig med, at de lærer om faktuelle forhold og får mulighed for at reflektere over det, de hører. De får nemlig også mulighed for at diskutere, hvornår en sang egentlig er rock eller måske bare har elementer af rock.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Musik 5.-6. kl.
Musikforståelse

Eleven har viden om perioder og fagord og begreber i musikhistorien

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne finde musikhistorisk viden
At få et overblik over den danske rockmusiks udvikling gennem tiderne
At kunne lytte til og analysere musikalske værker med henblik på at vurdere deres historiske placering
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Derefter skal du kopiere denne tidslinje-skabelon, som vi har lavet til forløbet. Samt indstille din kopi til at kunne bruges til samarbejde, inden den udgives til klassens kanal. Så er I klar!

Fagligt

Det kan være en fordel, hvis eleverne tidligere har beskæftiget sig lyttende og beskrivende med musikhistoriske perioder således, at de er vant til at lytte til musik for efterfølgende at beskrive det, de hører.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Aktiviteten trin for trin

Klassen inddeles i ca. 10 mindre grupper. Læreren viser tidslinjen i klassens kanal, og oplyser eleverne om koden til tidslinjen. Derefter uddeles arket med spørgsmål. (Hent dokumentet her).
(Du kan som lærer evt. også selv sætte ekstra spørgsmål ind eller vinkle tidslinjen i en retning, der passer til de ting, I måske allerede har været igennem. Forløbet giver desuden mulighed for, at du kan opdele klassen i eksempelvis to grupper på henholdsvis 18 og 6, hvor de 18 løser tidslinje-opgaverne, mens du har sammenspil (fx et dansk rocknummer) med de resterende 6.)
Spørgsmålene fordeles til de enkelte grupper, (forslag til fordelingen ses nederst i dokumentet) og eleverne kan nu gå i gang med at søge svar på spørgsmålene.
Når gruppen vil tilføje sin besvarelse på den fælles tidslinje, starter man med at logge sig ind.
Herefter oprettes en ny begivenhed. Afhængig af hvilken type spørgsmål og svar kan gruppen desuden vælge at indsætte et klip fra Youtube, samt knytte en begivenhed til kategori.
I Tiki-toki har man mulighed for at dele sit svar op i to. De mere faktabaserede svar skrives under “Basis info” mens de mere personlige refleksioner skrives under “Extra Info”. På den måde holdes disse to svartyper adskilte, og det er nemmere for eleverne at holde styr på deres svar.
Bemærk at det sidste spørgsmål (spørgsmål 14) besvares af alle og kan evt. laves som en samlet klasseaktivitet. Det kan være en fordel, at alle elever har set, hørt og læst hele tidslinjen igennem, inden de svarer på spørgsmål 14.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har lavet en tidslinje med vigtige punkter i dansk rockhistorie
Eleverne er blevet bevidste om den danske rocks udvikling
Eleverne er blevet opmærksomme på rock-lydens udvikling i Danmark
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af audiodesigner Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Rockens historie med Tiki-Toki cc:by LærIT”.
Dette forløb er et af tre musikhistoriske forløb, der benytter Tiki-Toki, til et forløb hvor eleverne sammen kan udforske, samle og præsentere musikhistoriske nedslag for hinanden. De tre forløb er: 
Rockens Historie, Dansk rocks historie (dette), Klassisk musiks historie.
Musikken anvendt i introklippet er en egenproduktion af Jesper Paakjær. Billedet af Orange Scene er cc.by-nc Mads Danquah