Klassisk musiks historie

oplevet og beskrevet sammen på en tidslinje i Tiki-Toki
Introduktion
Velkommen til endnu et musikhistorisk forløb med Tiki-Toki. Denne gang tager vi afsæt i den klassiske musikhistorie, hvor eleverne skal lave en tidslinjen med de vigtigste punkter i den klassiske musiks historie.
Det er næppe flertallet af eleverne, der dagligt hører klassisk musik – og så alligevel. Rigtig mange af de film, tv-serier og computerspil, som de ser i dag, anvender ofte den klassiske eller orkestrale musik til at fremhæve den rette stemning med. Den klassiske musik kan noget helt særligt, når det kommer til at skulle udtrykke følelser. Den kan nemlig udtrykke alle slags følelser.
Vi har til dette forløb lavet en tidslinjeskabelon i Tiki-Toki med dertilhørende spørgsmål, som eleverne skal finde svaret på. Alt hvad I skal bruge for at komme i gang, er derfor klar med dette forløb.
Forløbet kan gribes an således, at hele klassen arbejder sammen i grupper om én tidslinje. På den måde er der større chance for at få lavet en mere fyldestgørende og alsidig tidslinje, som kan give et overblik over den klassiske musikhistories udvikling med navne på komponister og genrer, årstal og ikke mindst lydeksempler, så eleverne også kan høre, hvordan musikken har udviklet sig op gennem tiden.
I dette forløb vil vi give eleverne en mulighed for at forstå den historiske udvikling, der ligger bag den musik, som i dag anvendes i de store Hollywood film. Vi skal helt tilbage til middelalderen, hvor vi begynder med de første tegn på nedskrevet musik, og så bevæger vi os stille og roligt op gennem tiden helt frem til i dag.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Musik 5.-6. kl.
Musikforståelse

Eleven kan beskrive træk ved musik fra musikhistoriske perioder

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne finde musikhistorisk viden
At få et overblik over den klassiske musiks udvikling gennem tiderne
At kunne lytte til og analysere musikalske værker med henblik på at vurdere deres historiske placering
At forstå forstå hvorfor nutidig musik har udviklet sig, som den har.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Derefter skal du kopiere denne tidslinje-skabelon, som vi har lavet til forløbet. Samt indstille din kopi til at kunne bruges til samarbejde, inden den udgives til klassens kanal. Så er I klar!

Fagligt

Det kan være en fordel, hvis eleverne tidligere har beskæftiget sig lyttende og beskrivende med musikhistoriske perioder således, at de er vant til at lytte til musik for efterfølgende, at beskrive det de hører.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Aktiviteten trin for trin

Klassen inddeles i ca. 10 mindre grupper. Læreren viser tidslinjen i klassens kanal, og oplyser eleverne om koden til tidslinjen. Derefter uddeles arket med spørgsmål. (Hent dokumentet her).
(Du kan som lærer evt. også selv sætte ekstra spørgsmål ind eller vinkle tidslinjen i en retning, der passer til de ting, I måske allerede har været igennem. Forløbet giver desuden mulighed for, at du kan opdele klassen i eksempelvis to grupper på henholdsvis 18 og 6, hvor de 18 løser tidslinje-opgaverne, mens du har sammenspil (fx et dansk rocknummer) med de resterende 6.)
Spørgsmålene fordeles til de enkelte grupper, (forslag til fordelingen ses nederst i dokumentet) og eleverne kan nu gå i gang med at søge svar på spørgsmålene.
Når gruppen vil tilføje sin besvarelse på den fælles tidslinje, starter man med at logge sig ind.
Herefter oprettes en ny begivenhed. Afhængig af hvilken type spørgsmål og svar kan gruppen desuden vælge at indsætte et klip fra Youtube, samt knytte en begivenhed til kategori.
I Tiki-toki har man mulighed for at dele sit svar op i to. De mere faktabaserede svar skrives under “Basis info” mens de mere personlige refleksioner skrives under “Extra Info”. På den måde holdes disse to svartyper adskilte, og det er nemmere for eleverne at holde styr på deres svar.
Bemærk at det sidste spørgsmål kan besvares af alle og evt. laves som en samlet klasseaktivitet. Det kan være en fordel, at alle elever har set, hørt og læst hele tidslinjen igennem, inden de svarer på spørgsmålet.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har lavet en tidslinje med vigtige punkter i den klassiske musikhistorie.
Eleverne er blevet bevidste om den klassiske musiks udvikling
Eleverne er blevet opmærksomme på hvordan den klassiske musik har lydt og lyder i dag.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af audiodesigner Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Rockens historie med Tiki-Toki cc:by LærIT”.
Dette forløb er et af tre musikhistoriske forløb, der benytter Tiki-Toki, til et forløb hvor eleverne sammen kan udforske, samle og præsentere musikhistoriske nedslag for hinanden. De tre forløb er: 
Rockens Historie, Dansk rocks historie, Klassisk musiks historie (dette).
Musikken anvendt i introklippet er en egenproduktion af Jesper Paakjær.