Biologi battle

med Mindmeister
Introduktion
Velkommen til dette forløb hvor eleverne skal battle om ordkendskab i biologi. Til det formål anvendes værktøjet Mindmeister. Mindmeister er et idéudviklingsværktøj, som er let og overskueligt at arbejde med. Eleverne kan desuden nemt dele et mind map med hinanden og arbejde simultant om det samme mind map. Det er den funktion, vi udnytter i dette forløb.
Når først mind mappet er delt, kan ordjagten begynde. Eleverne skiftes til at vælge et begyndelsesbogstav, sætte en tidsramme, og så gælder det blot om at skrive så mange ord som muligt med det givne begyndelsesbogstav. Når tiden er gået tæller man sammen og ser, hvem der har skrevet flest ord.
Formålet med dette forløb er at styrke elevernes faglige hukommelse på en sjov og kreativ måde. De bliver udfordret og udfordrer samtidig hinanden, idet de, udover at battle om at kunne flest ord, også har mulighed for efterfølgende at kommentere på hinandens ord og spørge ind til dem. Desuden oparbejder de samtidig en bank med nyttige ord og begreber, som de altid kan vende tilbage til, udvide og skrive noter til.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Biologi 7.-9. kl.
Kommunikation

Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At udvikle deres ordforråd inden for biologifaget
At kunne forstå de biologifaglige termer der anvendes
At kunne forklare biologifaglige termer overfor en klassekammerat
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til en række biologifaglige termer.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

 

Aktiviteten trin for trin

Eleverne går sammen to og to. Den ene elev åbner Mindmeister på Skoletube og opretter et nyt mind map. Herefter deler vedkommende mind mappet med sin kammerat. Den anden elev åbner nu tilsvarende Mindmeister op fra Skoletubes forside og åbner det mind map, der netop er blevet delt. Nu kan begge elever arbejde simultant i samme mind map.
Eleverne vælger nu på skift et begyndelsesbogstav ved at oprette et punkt og kalder eksempelvis punktet for “Ord med F”.
Nu kan ordjagten begynde. Eleverne skriver alle de ord, de kan komme i tanke ved at oprette et nyt punkt for hvert ord. Alle disse ord vil automatisk blive forbundet med snore til det første punkt “Ord med F”.
Når tiden er gået, kan eleverne se hvem der har fået fundet flest ord, og hvem der har skrevet hvad. Det kan de nemt gøre ved at lave en forfattersøgning. Derudover kan eleverne også anvende Mindmeisters historik funktion. Her er det både muligt at se, hvem af eleverne der har skrevet et givent ord, men også hvem der har skrevet det først, hvis der skulle opstå det tilfælde, at begge elever har skrevet det samme ord. Historik funktionen giver også dig som lærer en mulighed for at se, hvordan elevernes battle er forløbet.
Eleverne har også mulighed for at skrive noter til hinandens ord, hvis der eksempelvis fremkommer ord, som den ene elev ikke kender til eller vil have uddybet. Her har du som lærer også mulighed for at se, om eleverne har forstået de enkelte termer.
Til sidst udgives elevens mind map til klassens kanal. Som en sidste lille krølle på aktiviteten kan I jo prøve at sammenligne resultaterne og se hvem der har skrevet flest ord på klassen eller hvem der har fundet særlige ord, som måske er ukendte for nogle.
Rigtig god fornøjelse.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har vist tegn på et stort ordforråd inden for biologifaget
Eleven har udvist forståelse for de anvendte termer
Eleven kan videreformidle sin forståelse til en klassekammerat
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Biologibattle med Mindmeister cc:by LærIT”