Dokumentarfilm

med WeVideo
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal arbejde med dokumentargenren og lave deres egen korte dokumentarfilm i Wevideo.
 
Eleverne skal to og to finde et emne, som de vil undersøge nærmere. Herefter skal de på jagt efter viden, fakta, historier og hvad de ellers kan finde af informationer om deres emne. Al denne viden skal koges ned til 5 afsnit, der kan bruges som Voice-over til deres film. Til sidst skal de finde videoklip fra Wevideos Stjernebibliotek og/eller selv optage en række filmklip, der passer til deres fortælling.
Ved at arbejde med dokumentargenren lærer eleverne både at arbejde med kommenterende og forklarende fremstillingsformer. Desuden trænes også mundtlighed, når Voice-overen skal laves.
Foruden disse faglige læringsmål kommer eleverne også til at arbejde kreativt med genren, idet de selv skal lave deres egen korte dokumentarfilm med WeVideo på SkoleTube. Ved at lave deres egen film, får eleverne også et indblik i den kreative og tekniske proces, når en dokumentarfilm skal strikkes sammen. De kommer til at arbejde med filmning, klipning, redigering og musik.
Eleverne kommer derfor godt omkring i mange af danskfagets discipliner, da de både skal kunne skrive Voice-over, forholde sig kritisk til viden og information samt strikke et visuelt medie sammen, som bliver kulminationen på deres arbejde.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fremstilling

Undervisningen skal give eleverne erfaring med udarbejdelse af dokumentariske produkter

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne finde relevante informationer om et selvvalgt emne
At kunne omskrive viden og indtale Voice-over
At kunne sammensætte egne optagelser med eksisterende videoklip til en kort dokumentarfilm i WeVideo
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Fagligt: Denne side kan bruges som optakt til forløbet. Start desuden samlet på klassen med at barinstorme over idéer til emner, som eleverne kan lave deres dokumentarfilm om.
Benspænd: Eleverne kan med fordel følge denne opbygning:

  • Baggrundsviden: Ipads er opfundet af…..
  • Uddybning af emnet/problemstillingen: I dag bruges Ipads i de fleste danske skoler fordi……
  • Afrunding: Vi kan altså konkludere…… Noget tyder altså på at …….
læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne går sammen to og to og vælger et emne, de vil arbejde med – eks. “brug af iPads i skolen”.
Herefter går de på jagt efter viden om deres emne. Det kan være i bøger, på nettet eller ved at snakke med nogen, der ved noget om emnet.
Når de har samlet en masse information udvælges de 5 vigtigste punkter. Disse skrives om til 5 sætninger, som efterfølgende indtales
Eleverne skal også filme nogle eksempler af emnet, som efterfølgende kan klippes ind.
Alle optagelser hentes ind i Wevideo og trimmes.
Prøv nu at flytte lidt rundt klippene og se, hvilke klip der passer bedst til de enkelte indtalte sætninger.
Eleverne kan evt. søge på emnet i Wevideos Star Library og se, om de kan finde nogle filmklip, der kan bruges som overgange.
Til sidst udgives filmen på klassens kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har fundet relevante informationer om et selvvalgt emne
Eleven har omskrevet denne viden til sætninger, der kan indtales som Voice-Over
Eleven kan sammensætte egne optagelser med eksisterende videoklip til en kort dokumentarfilm i WeVideo
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Dokumentarfilm med WeVideo” cc:by LærIT”
En naturlig forlængelse af dette forløb er at kigge på forløbet “Undertekster med WeVideo“, hvor dokumentar-genren anvendes i andre fag og sprog.