Rundvisning i kirken

med Thinglink 360
Introduktion
I dette forløb skal eleverne på besøg i kirken og her opdage hvordan kirkerummets indretning og genstande hænger sammen med kristendommens budskaber og handlinger.
Til det formål er et 360-graders billede af kirken oplagt som ramme for elevens analyse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Kristendom 4.-6. kl.
Bib.fortælling

Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan opleve et kirkerum
Eleven kan fortælle hvad bestemte steder i kirken kaldes fx altertavle, døbefont, prædikestol
Eleven kan forbinde kristne fortællinger og ritualer til steder og genstande i kirkerummet
Forberedelse

Teknisk

Hvis I vil bruge billeder fra jeres kirke, er det en forudsætning at skolen råder over et 360-graders kamera, og at I har mulighed for at tage disse billeder. Ellers kan I benytte billeder fra både danske og udenlandske kirker, som allerede ligger på nettet.
Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

På nuværende tidspunkt har eleverne haft kristendomskundskab i så mange år, at det må forventes at kender til de centrale handlinger og fortællinger i kristendommen. Derudover bør du opmuntre eleverne til at undre sig, hvis de finder ting i kirkerummet, som de ikke kan gennemskue funktionen eller betydningen af.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Vil du opleve dette materiale i et sæt vr-briller? Tænd telefonen og besøg kortlink.dk/n3gy , vælge play, læg telefonen ind i brillen og læn dig tilbage.

Aktiviteten trin for trin

Forløbet kan optimalt begyndes med et besøg i den nærliggende kirke. Er det ikke en mulighed kan man måske forinden have haft et par elever til at besøge kirken og tage nogle 360-graders billeder med skolens 360-graders kamera. Er det ikke en mulighed heller, kan læreren starte forløbet fra tavlen med at vise nogle billeder fra kirker og vise eleverne steder på nettet, hvor de kan hente billeder til deres opgaver, fx Ulfkær Kirke her og alverdens kirker her.
Alt efter hvilke muligheder der er for at skaffe billeder, kan eleverne enten hente et billede på nettet eller uploade deres eget.
Billedet oprettes i Thinglink
Giv billedet et navn.
Undersøg hvilke billeder, krucifikser og andre genstande der er i kirken.
Tænd Soundation og fortæl om de enkelte genstande i kirken.
Lydklippet udgives til Skoletube
Lydklippet lægges på som et punkt i nærheden af den omtalte genstand. (Husk at man kun kan lægge lydklip på punkter med et billede, så eleven skal tage eller finde et billede, der sættes på som punkt i samme ombæring. Jeg har benyttet dette billede i mit eksempel.)
Har eleven adgang til flere forskellige billeder fra det samme kirkerum, kan man eventuelt overveje at binde dem sammen, sådan at man kan opleve at bevæge sig rundt i kirken.
Udgiv billedet til klassens kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet et 360-graders billede med punkter på væsentlige steder i kirkerummet.
Eleven har udpeget et eller flere kricifikser i kirkerummet
Eleven kan udpege altertavle, døbefont og andre centrale steder i kirkerummet
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Kirkens kulturelle udtryk” cc:by LærIT”
Alle billeder benyttet til eksemplet er taget i Ulfkær Kirke i Ulfborg. Billederne er udgivet under cc:by Peter Leth, og kan frit hentes her
Se meget mere om VR i undervisningen i kittet af samme navn. Her findes også flere undervisningsideer.