Kulturfagsprøven

digitale produkter - klar til prøven
Introduktion
Velkommen til dette kit om Kulturfagsprøven, den nye prøveform for fagene historie, samfundsfag og kristendom, der lægger op til at eleverne kan lave et digitalt produkt som støtte til deres mundtlige fremlægning.

Skoletubes medieværktøjer er på hver deres måde velegnede til at støtte elevens formidling. Hvilket værktøj man vælger afhænger derfor af hvilket produkt man synes spiller bedst sammen med det, man vil sige.
For at få styr på elevernes produkter opretter læreren en eksamenskanal, som deles med censor. Dermed har du og censor ét samlet overblik over alle klassens digitale produkter.
Dermed har du alt hvad du og dine elever har brug for, til at kunne gennemføre en prøve i et kulturfag.

Elevens
Produkt
Skoletubes værktøjer er altid klar til brug. Eleverne kan arbejde med deres produkt i skolen såvel som hjemme, og vælger eleverne at gå sammen i grupper, kan de nemt samarbejde og bruge hinandens viden i arbejdet. Derudover giver mange programmer mulighed for at kopiere og remixe, så man kan eksperimentere sig frem i forskellige retninger.
Det afgørende for elevens valg af værktøj er spørgsmålet om hvad der støtter ens mundtlige fremlægning bedst, for produktet, vurderes som sådan ikke i sig selv men som en del af grundlaget for besvarelsen. Taler man godt ud fra de mange punkter i en Thinglink, er tegneserie-figurer gode til at rekonstruere, har man set et mønster gentage sig over tid og derfor vælger en tidslinje, giver mind mappet mulighed for at belyse forbindelser og relationer, skal datasættet visualiseres på en interaktiv planche eller vil man blot lave en lille film som et pusterum inden man selv går på… mulighederne er mange.
Der er også forskel på hvor lang tid, de enkelte værktøjer kræver før man har et helstøbt produkt. Eleverne bør derfor også overveje, hvor lang tid de vil afsætte til produktet.
Produktionens
Kanal
Uanset hvilket værktøj eleven vælger til sit produkt, vil eleven have behov for at aflevere et produkt. Derfor foreslår vi, at du opretter en kanal udelukkende til jeres eksamensopgaver. Den kan eleverne aflevere i og du kan derefter deler adgangen til kanalen med censor via kode eller uni-login-brugernavn.

Opret eksamenskanal

Du opretter en kanal til klassens eksamensopgaver.

Aflevering

Eleverne afleverer til kanalen.

Del adgangen

Du giver censor adgang til kanalen via kode.

Klar til
Eksaminering
Til eksamenen går læreren ind på Skoletube og vælger kanalen, sådan at eleven eller gruppen kan gå til computeren og åbne deres medie. Her vil det være en god ide at eleverne kender computeren og eventuelt det udstyr de skal stå og fremlægge ved.
Inden eleven eller gruppen kommer ind i lokalet, vælger du eleven i medlemsoversigten, sådan at alle øvrige medier er nu sorteret fra i visningen. Dermed har eleven ikke behov for at lede efter sit produkt og fremlægningen vil forløbe ganske nemt.
Ideer og
Eksempler
Sejlturen
kultur-sejlt-billede
Sejlturen er en enkel, nærmest banal, tegneserie bestående af ét billede tilsat tale- eller tankebobler. Men større kan det ikke blive. I dette tilfælde stammer billedet fra redningen af de danske jøder i oktober 1943, og der er simpelthen ikke kendskab til at der skulle findes andre billeder end netop dette, der er taget under selve flugten. Dermed er dette en central og vigtig kilde. Men billedet statiske og stumme format, kan vækkes til live med tale eller tankebobler og med lidt variation i billedets beskæring, opstår en levende fortælling om en uhyggelig og intens begivenhed i Danmarkshistorien.
Se flere eksempler omkring Oktober-redningen 1943 på denne blog.
Kronologi og sammenhæng

Berlinmuren er ofte det, der tænkes på, når man taler om Den kolde Krig, men var muren mon så unik?
Med værktøjet Tiki-Toki, kan man ordne begivenheder kronologisk og tematisk, samt inddele projektet i underperioder og forbinde begivenheder på tværs med tags og links. Dermed kan tidslinjen blive en stærk ramme for at pege på udvikling, forandring og gentagelser og med brug af kilder kan man dokumentere både sin fortolkning, forståelse og forventninger. I eksemplet herover springer vi derfor lidt skævt ind på Berlinmuren og betragter den som den mur, den var, i relation til andre kulturelle grænsemarkeringer.
Syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
kultur-paaske-pixton
Tegneserieværktøjet Pixton er stærkt til rekonstruktion og genfortælling og kan fx bruges som ramme for elevens produkt, der fokuserer på et centralt punkt i en trosretning eller til at rekonstruere en historisk begivenhed. Tegneserien kan levendegøre ens opfattelse eller formodning om hvad der kan have fundet sted, og til fremlægningen er den dejlig konkret og enkel at fremlægge og fortælle ud fra.
Læs mere her om at arbejde med påskens beretninger i Pixton i dette forløb, og se samlingen af skabeloner til påskefortællingerne.
Urbanisering
http://www.skoletube.dk/video/629370/cead3a9d77794bce3694
Med Thinglink er det nemt at lægge et informationslag på billede. Laget af informationer er med til at sikre, at eleven har en række faglige betragtninger og informationer med sig, og samtidig er punkterne i sig selv støttende som disposition for nogle af de pointer, man skal huske til sin fremlægning.
Velfærdstaten
kultur-finanslov
Værktøjet Easelly er stærkt til at lave plakater med informationer i forskellige typer; tekst, grafik, ikoner, symboler, farver, diagrammer, billeder med mere. De mange informationer kan med den rette behandling fremstilles, sådan at selv komplicerede og omfattende informationer opleves overskuelig og læsevenlig.
Det kunne fx være til fremlægning af økonomiske politik og økonomiske sammenhænge i samfundet med udgangspunkt i en plakat omkring finansloven. Diagrammer viser både typerne af indtægter og udgifter samt deres indbyrdes størrelsesforhold. Dermed kan de fx tage fat på spørgsmål om ændringer og konsekvenser i fx velfærdsydelser, håndtere spørgsmål omkring beskatning og økonomiske kredsløb. Lær mere om værktøjet i forløbet Statistik i Easelly her.
Gudebilleder
kultur-mindmeister-gudebillede
Eksemplet her viser hvordan en elev har anvendt Mindmeister til at strukturere sin fremlægning om forskellige religioners forhold til spørgsmålet om afbildning. Mindmeister har mange fordele som redskab til at lave et produkt. For det første er værktøjet suverænt til samarbejde. Se andre fordele her.
Kilde: Ahlam Abdul
 
Historisk dokumentar

Hvis eleven vil aflevere en film som produkt, kan appen Pinnacle Studio til iPad være nyttig at kende. (Alternativt kan computerbrugere udnytte samme funktioner i værktøjet MovieCut). Med Skoletubes mange ressourcekanaler har eleverne direkte adgang til unikke historiske materialer, fx i kanalen Krigens Billeder. Dokumentaren kan så bruges som optakt til sin fremlægning. Se hvordan man laver sin egen dokumentar
IT-baserede produkter og kulturteknikker. Eksempler fra Emu.dk
kultur-emu
På Emu.dk finder du endnu flere eksempler og forslag til at arbejde med digitale produkter i kulturfagsprøven.
Se mere her.
Adgang til
Kulturarven
Når I skal arbejde med digitale værktøjer og lave et digitalt produkt – så er der også brug for et digitalt indhold. Heldigvis er efterhånden mange spændende samlinger og ressourcer på nettet, som man må bruge fra. Se mere herunder.

Kulturarvssamlinger på Skoletube

På Skoletube ligger en række ressourcekanaler med medier fra forskellige kulturarvsinstitutioner. Her finder du fx fine samlinger af kunstværker fx 700 år kunsthistorie fra SMK, Skagens Museum, Hammershøi fra Ordrupgaard, Randers Kunstmuseum m.fl.
Historisk er der flere gode samlinger med film og billeder fra besættelsestiden, fx Frihedsmuseets filmsamling. Se samlingen som mind map.

Danmarkshistorien

Nationalmuseets digitale samlinger benytter overvejende åbne licenser, som tillader at medierne må bruges. Samlingerne spænder lige fra oldtid til nyere tid. Se her hvordan du finder og henter kildemateriale i deres samling.

Mind maps med ressourcer

Vi har en række mind maps, som måske også kan være nyttige at kende, når I skal på jagt efter indhold til jeres produkter. Besøg fx oversigten over Danske Kulturarvssamlinger her, se en oversigt over Skandinaviske Kulturarvssamlinger her eller besøg det generelle mind map Find lovlige materialer her.

Kom godt i gang
Elevvejledning
Når I skal i gang med jeres produkt kan der opstå spørgsmål og behov for vejledning.
I finder, som altid, hjælp til alle værktøjer i form af videovejledninger her på Skoletubeguide.dk. Husk også dine elever på at de bare kan vælge “lær mere” under værktøjets ikon på Skoletubes forside, for at hente netop den videovejledning, der passer til deres program.
Rigtig god fornøjelse.

KURSER OM KULTURFAGENE

Er du interesseret i at lave en pædagogisk dag med fokus på kulturfagene, så kommer vi gerne forbi. Vi har allerede afholdt en del kurser, foredrag og workshops omkring brugen af kulturarven i digitale værktøjer, ophavsret og senest en række kurser med direkte fokus på kulturfagsprøven.
Kittets
Ophavsret
Dette kit er udgivet af LærIT under Creative Commons licensen cc:by. Indlægget må kopieres og genbruges frit, når blot man krediterer “Kulturfagsprøven på Skoletube cc:by LærIT”.
Kildeliste:
Indlægsbillede cc:by Tatenda Nyamande. Ikon til kanal cc.by-sa Vecteezy