Lyrik i VR & AR med CoSpaces

af

Træd ind i et digt. Kreativ bearbejdning af billedsprog og temaer i digte. 

Det kan være svært at fange eleverne, når der arbejdes med lyrik i dansk. Det kan også være svært at få eleverne til at komme tæt på teksten og forholde sig til temaerne, stemningen og sproget.

En mulighed er at bruge CoSpaces Edu til at få eleverne til at komme tæt på teksten på en motiverende og spændende måde. Det kan gøres ved at få eleverne til at omskabe billedsproget og temaerne til en 3D verden, som kan opleves i VR-briller. Det er ikke alle digte, som egner sig til at blive transformeret til en VR verden, så det kræver lidt udvælgelse fra lærerens side. Mine udvalgte digte kan du se i noterne nederst i indlægget.

Inden selve den digitale produktion, er det vigtigt at lave en god bearbejdning af digtet, finde ud af hvad temaerne er, hvordan stemningen er og hvad billedsprogene bruges til. Den digitale forarbejdning er et lag ovenpå det det grundige forarbejde – men med det sigte at formidle digtet i VR, er det min oplevelse at arbejdet med digtet er mere meningsfuldt for eleverne – de bliver nødt til at have en god forståelse for at lave et godt produkt.

I selve produktionsfasen, kan man gå til opgaven i faser.
1) idégenerering – brug gerne tavler eller store plancher, så ideerne kan tegnes fra starten
2) ideudvikling – Kan ideerne udvikles, sættes sammen på ny eller skubbes i nye retninger
3) Igangsættelse – Byg idéerne og vær åben for at idéerne også udvikles samtidig med produktionen.

Kunsten er at skubbe eleverne til ikke bare at bygge det umiddelbare i teksten, men også at komme bagom sproget. Erfaringen viser, at når der i et digt står “Jeg kan løfte et tog”, så vil de fleste elever bygge en, som løfter et tog. Men kan man som lærer, hjælpe eleven til at oversætte den type sætninger til nye forståelser, er vi inde i et spændende felt, hvor litteraturen bliver bearbejdet på et både abstrakt og konkret niveau.

Download fremgangsmåde

Her kan du downloade et arbejdsark, som kan bruges som fremgangsmåde i forhold til at organisere forløbet.