Maskelege

med Photopea

Introduktion

Velkommen til dette forløb, som primært handler om at lære hvordan man arbejder med masker i billedredigering.

Masker er, ligesom lag, grundlæggende for at kunne arbejde med billedredigering, og det er derfor nødvendigt at lære hvis eleverne skal kunne arbejde frit og kreativt med billedredigering.

I forløbet her er der lavet en håndfuld øvelser, som eleverne kan gå ombord i. Hver øvelse bygger videre på den forrige. Til hver øvelse er der desuden en videogennemgang, som eleverne kan se individuelt eller som I kan se sammen på klassen.

1) Mal med viskelæder

2) Mal med viskelæder på billede

3) Lav et rigtigt maskelag

4) Lav en maske på tekst

5) Lav en maske på et justeringslag

6) Lav en clipping mask

De færdige billeder kan eleverne herefter udgive til klassens kanal.

Rigtig god fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Billedkunst 3.-5. kl.
Maleri og Collage

Eleven har viden om lagdelt billedopbygning 

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

Eleven kan skærme lag af med lag

Eleven kan redigere i maskens synlighed

Eleven kan lægge masker på billeder

Eleven kan lægge masker på tekst og justeringslag

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, som eleverne kan aflevere deres produktioner i.

Fagligt

Forløbet kræver ikke nogle faglige forudsætninger, men læreren kan med fordel bestemme sig for nogle benspænd eller emner, som opgaverne skal løses indenfor, sådan at eleverne efterfølgende kan bruge deres arbejde i en faglig besvarelse.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Dette forløb består af flere små opgaver, hvor eleven efter hver opgave kan afslutte ved at udgive sit arbejde til klassens kanal.

Alle opgaver løser på samme måde: 1) Se videovejledningen til opgaven. 2) Løs opgaven selv og udgiv resultatet til klassens kanal.

Opgave 1. Tegn med viskelæder over fyldfarve

Opgave 2. Tegn med viskelæder over billede

Opgave 3. Læg en maske på et billedlag

Opgave 4. Læg en maske på et tekstlag

Opgave 5. Læg en maske på et justeringslag.

Opgave 6. Bogstaver som maske med clipping mask.

Er I nysgerrige på flere muligheder, så vil afsnittet Maskering gå mere i dybden, med jeres behov for vejledninger.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven har skærmet et lag af med fyldt lag

Eleven har redigeret i maskens synlighed

Eleven har lagt masker på billeder

Eleven har lagt masker på tekst og justeringslag

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Maskelege med Photopea” cc:by LærIT”

PS. Dette er et af flere grundlæggende forløb om billedredigering. Udover dette forløb vil vi anbefale, at I kigger på Memes (lær at arbejde med tekst og lag) og Søuhyrer (lær at arbejde med shapes) .