Kildearbejde med mindeblade

med VoiceThread
Introduktion
Velkommen til dette forløb, der bygger videre på forløbet “Mindeblade – remediering og kildekritik”. (Vi anbefaler at du først anvender dette forløb, efter at I har arbejdet med det første forløb). Denne gang skal eleverne gå i dybden med den efterbehandling, som vi også lagde op til i det foregående forløb. De skal diskutere og reflektere over krigen og en række relaterede temaer med udgangspunkt i mindeblade skrevet om de faldne sønderjyder under 1. Verdenskrig.
Til det formål anvendes VoiceThread på Skoletube. Med VoiceThread kan eleverne skabe et digitalt rum, hvor de kan debattere, diskutere, argumentere og kommentere både på de spørgsmål, som de skal besvare, men også på hinandens indlæg og kommentarer. Eleverne bruger den VoiceThread-skabelon, som vi har lavet og bidrager med svar, indlæg og kommentarer direkte i skabelonen. De kommer ind på emner som ære og respekt og skal arbejde med spørgsmål som “hvorfor gå i krig”, og “hvordan og hvorfor mindes vi faldne”.
Med dette forløb vil eleverne komme til at debattere en række krigsrelaterede temaer. De bliver fortrolige med at diskutere svære emner, problemstillinger og forholde sig kritisk til kildematerialet. Formålet er altså at styrke elevernes kildekritiske kompetencer samtidig med, at de gennem debat og diskussioner bliver klogere på deres egen viden og holdninger til krigsrelaterede emner.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Historie 7.-9. kl.
Kildearbejde

Eleven kan undersøge historiske spor, medier og andre udtryksformer og formulere underbyggede historiske synteser

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne arbejde kritisk med historiske kilder
At kunne skabe historisk viden fra forskellige kildetyper
At kunne bruge digitale medier til at beskrive fortiden
At kunne formulere og bruge historiske problemstillinger
At kunne reflektere over krige og de konsekvenser, der følger med
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal til klassen.
Inden forløbet sættes i gang kopieres denne VoiceThread-skabelon, og efterfølgende skal den udgives til klassens kanal. Når dette er gjort kan eleverne arbejde med opgaven og den kopierede VoiceThread-skabelon direkte inde jeres kanal, sådan her.

Fagligt

Eleverne skal have arbejdet med forløbet Mindeblade – remediering og kildekritik.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Du kan med fordel starte med at vise denne film på klassen, der demonstrerer, hvordan eleverne kommer i gang med opgaven så snart, at materialet ligger klar i klassens kanal.
Se eventuelt den første side sammen på klassen således, at eleverne ved hvordan de afspiller den opgave, der er på hver side. Lav også gerne en kommentar sammen på klassen. 
Eleverne arbejder nu i grupper på 3-4 personer med spørgsmålene i VoiceThread-skabelonen. Fordel grupperne så de er spredt ud over siderne 2-11. Når den enkelte gruppe har arbejdet med en side, ruller de videre til den næste, indtil de har været alle sider og spørgsmål igennem.
Alle svarene ligger nu i skabelonen og er udgivet til klassens kanal. I kan som afrunding på forløbet gennemgå svarene på klassen og se, om der er forskellige holdninger til nogle af spørgsmålene.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har bidraget med reflekterede kommentarer til alle spørgsmålene i VoiceThread-dokumentet
Eleven har med kritiske øjne inddraget mindebladene i sine diskussioner
Eleven har formuleret sig tydeligt om historiske problemstillinger
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer: Bearbejdning af Mindeblade cc:by LærIT samt angiver eller linker til forløbets url.
Se Rigsarkivets samling af mindeblade til undervisningsbrug.
Til denne opgave vil nogle elever også med fordel kunne bruge appen til VoiceThread på deres telefoner. Se vores vejledninger om appen til VoiceThread her.