Mindeblade

remediering og kildekritik
Introduktion
Velkommen til dette historiske forløb om 1. Verdenskrig, hvor eleverne med udgangspunkt i et autentisk kildemateriale – nemlig mindeblade skrevet om de sønderjyder, der faldt under 1. Verdenskrig – skal gøre kildematerialet til en helt særlig lydoptagelse.
Vi skal i dette forløb arbejde med autenticiteten og forsøge at gøre de skrevne ord endnu mere nærværende. Dette gøres ved at indtale et uddrag af et mindeblad og med ganske få tricks få det til at lyde, som var det optaget i begyndelsen af 1900 tallet. Havde disse mindeblade været indtalt på den tid, ville det være gjort med f.eks. fonografen, og det er den lydoplevelse eleverne skal genskabe.
Til forløbet har Rigsarkivet været behjælpelig med at udvælge og tilrettelægge et bredt udvalg af mindeblade, som eleverne frit kan hente og bruge. I hvert mindeblad findes både en original håndskrevet version og en transskriberet version, som er nemmere for eleverne at læse.
Formålet med dette forløb er at få et indblik i den lille fortælling i den store historie for derefter at kunne formidle denne fortælling. For at kunne formidle nogle af de tanker, som de faldende krigeres efterladte gik med, kræves der både indlevelses- og forestillingsevne fra elevernes side.
I forløbet her finder du også en række forslag til, hvordan elevernes indtalte mindeblade kan være afsæt for kildekritisk arbejde samt åbne op for debat på klassen om en række relevante temaer. Det kan være sammenligning mellem de skrevne mindeblade, og den måde vi mindes faldne soldater i dag. Hvad er ære og respekt? Det kan være en snak om, hvad det vil sige at gå krig og konsekvensen ved det. Hvad kan subjektive mindeblade bruges til, og kan vi overhovedet lære noget om den store historie herigennem?
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Historie 7.-9. kl.
Kildeanalyse

Eleven kan undersøge historiske fortællinger og redegøre for ophavssituationens betydning for brug og funktion af fortællingerne

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
 • At kunne skabe og formidle historie
 • At kunne udtrykke egne tolkninger af kildematerialet
 • At kunne bearbejde historisk materiale, så historien bliver mere nærværende
 • At kunne undersøge historiske fortællinger og redegøre for ophavssituationens betydning
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til perioden omkring 1. Verdenskrig og være introduceret for Rigsarkivets samling af Mindeblade over faldne sønderjyder under 1. Verdenskrig.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne introduceres for Rigsarkivets samling Mindeblade og vælger efterfølgende hver et mindeblad, som de ønsker at arbejde med.
Det udvalgte mindeblad indtales med skoletube app’ens diktafon. Derefter importeres filen til Soundation. Skulle der være fejl eller andre uønskede passager i optagelsen, klippes disse væk.
Nu skal vi have optagelsen til også at lyde af forhistorie. For at gøre dette kan eleverne følge disse tre trin:

 • Sæt distortion på din optagelse.
 • Sæt et highpass filter på din optagelse.
 • Hent lydklippet grammofonstøj og læg den under din optagelse.

Til sidst udgives din optagelse af et mindeblad til klassens kanal.

læringsmål2
forslag til
Evaluering

Efterbearbejdning

Efter at mindebladene er optaget, redigeret og udgivet i klassens kanal, vil vi foreslå at I bruger elevernes produkt som afsæt for en efterbehandling på klassen.
Til efterbehandlingen har vi fire forslag mulige arbejdsformer 1) en samtale på klassen, styret af læreren fx med udgangspunkt i dette bilag , 2) et gruppearbejde med afsæt i spørgsmålene fra lærervejledningen eller 3) at debatten laves digitalt i det materiale vi har forberedt til jer, i programmet VoiceThread og 4) at eleverne parvis arbejder med Rigsarkivets arbejdsark om kildekritik.
Sådan gør du 1: Hent dokumentet og tag en snak på klassen med afsæt i det.
Sådan gør du 2: Del linket til dokumentet med eleverne og del dem ind i grupper. Lad dem notere deres svar, så fremlægningen går smidigt.
Sådan gør du 3: Besøg skabelonen på dette link. Kopier og tilpas denne VoiceThread, og udgiv den herefter til klassens kanal og vis eleverne på klassen, at materialet ligger klar til dem her. (Dette forslag er yderligere beskrevet i forløbet Mindeblade 2.)
Sådan gør du 4. Eleverne arbejder parvis sammen med spørgsmålene fra Rigsarkivet. Spørgsmålene hentes her. Besvarelserne tager udgangspunkt i de to mindeblade som eleverne har arbejdet med.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
 • Eleven har indtalt et mindeblad og udgivet det på klassens kanal
 • Eleven har fortolket kildematerialet gennem indtaling og redigering i Soundation
 • Eleven har på baggrund af det indtalte og efterredigeringen skabt en nærværende fortælling
 • Eleven har redegjort for ophavssituationens betydning
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af audiodesigner Jesper Paakjær, Mai-Brit Lauritsen, projektleder for Rigsarkivets undervisningstilbud og Peter Leth. Forløbet er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Mindeblade cc:by LærIT”
Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Rigsarkivet, som også har været behjælpelige med at udvælge og tilgængeliggøre udvalgte mindeblade til forløbet. 
Til dette forløb er der også udarbejdet et opfølgende forløb, som ligger fint i forlængelse af dette. Se forløbet Mindeblade 2.
Billedet til forløbet er et skærmbillede af et mindeblad fra Rigsarkivets samling.