Poetiske fortællinger

med dronefilm i WeVideo
Introduktion
Velkommen til dette multimodale poetiske forløb, hvor eleverne skal bruge droneoptagelser som inspirationskilde til at forfatte et digt eller en fortælling. Til dette forløb får eleverne fra starten givet tre elementer som benspænd. En droneoptagelse, et stykke musik og et udsagnsord. Disse tre elementer skal være med til at inspirere og kickstarte elevernes fortællinger. Til sidst indtales fortællingen som voiceover til det givne droneklip. Droneoptagelser kan noget helt særligt. De kan nemlig se verden fra en anden synsvinkel og kan give os et nyt blik på noget meget konkret således, at det konkrete pludselig åbner op for helt nye perspektiver og tankestrømme.
Til dette forløb anvendes tre ressourcer; råbåndsmateriale af droneoptagelser, et musikbibliotek og en række udsagnsord. Disse tre medier skal sættes sammen i Wevideo på vilkårlig vis. Derfor skal eleverne lade tre terningekast afgøre, hvilket droneklip, hvilket stykke musik og hvilket udsagnsord, der skal sættes sammen og danne baggrund for den fortælling, de skal skrive. Dermed mindsker vi antallet af valgmuligheder for eleverne, og tvinger dem til at forholde sig til noget konkret.
Formålet med dette forløb er, i arbejdet med disse fremstillingsformer, at udvikle og stimulere elevernes kreative og innovative kompetencer og ressourcer i skabelsen og brugen af det skrevne og talte sprog. Samtidig opnår eleverne en viden om digitale fremstillingsprocesser og eksperimenterer med nye genrer og multimodale udtryk. De bliver mere bevidste om det multimodale kunstsprog, idet de opdager, hvordan eksempelvis et stykke musik påvirker billeders betydning. Hvordan ét ord pludselig kan pege tankerne i en bestemt retning og ændre på vores opfattelse af et stykke musik eller et billede.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.-9. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne skrive en kort fortælling baseret på visuel og auditiv inspiration
At kunne fremstille en multimodal produktion i Wevideo
At kunne udtrykke fortællingens budskab ved brug af stemmen
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Derudover skal eleverne tilmelde sig en af de ressourcekanaler der findes i kittet droner i undervisningen.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til forfatning af lyriske tekster.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

 

Aktiviteten trin for trin

Eleverne går sammen to og to og får udleveret to terninger. Disse terninger skal bruges til at udvælge deres inspirationsmateriale. Terningerne slås, og resultatet afgør, hvilken råbåndskanal med droner der skal bruges. Terningerne slås igen, og resultatet afgør hvilken kategori af musik der skal bruges. Terningerne slås en sidste gang, og resultatet afgør, hvilket udsagnsord der skal bruges.
Eks:

  • Første terningekast blev 9 – Jeg går ind på listen over droneoptagelser, vælger kategori 9 og udvælger ét (max to) af disse klip.
  • Anden terningekast blev 4 – Jeg går ind på listen over musikkategorier og vælger et stykke musik i kategori 4.
  • Tredje terningekast blev 10 – Jeg vælger ord nummer 10 på listen over udsagnsord.

Herefter åbner eleverne Wevideo på skoletube og importer video og musik.
Inden tekstforfatningen går i gang, kan eleverne med fordel prøve en række ting af, som kan være en hjælp til at kickstarte deres kreativitet.

  • ændring af videoens tempo
  • justering af farverne eller måske invertering
  • beskæring til andre filmformater

Nu kan eleverne begynde den indledende fase i skriveprocessen. Start eventuelt med at brainstorme over det udtryk, som filmen giver i sammenspil med musikken og ordet. Eleverne bruger denne brainstorm til at forfatte et digt eller fortælling, som gerne må være abstrakt.
Når teksten er skrevet, indtales den i Wevideo.  
Til sidst udgives filmen til klassens kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har skrevet et digt eller en kort fortælling baseret på visuel og auditiv inspiration i form af droneoptagelser, baggrundsmusik og et udsagnsord.
Eleven har lavet en multimodal produktion i Wevideo.
Eleven har indtalt fortællingen og har derigennem formået at udtrykke fortællingens budskab.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth og Jesper Påkjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Poetiske fortællinger med WeVideo” cc:by LærIT”
I forløbet henvises til kittet Droner i undervisningen. Her findes en oversigt over en lang række ressourcekanaler med dronefilm, som må bruges af lærere og elever i undervisningen, samt eksempler på aktiviteter og produkter.