Rumrejsen

virtual reality med Thinglink 360
Introduktion
Velkommen til forløbet Rumrejsen. I dette forløb skal eleverne lave en science fiction-fortælling, der understøttes af virtual reality.  Rummet er evigt fascinerende, og netop nu har Voyager 1 netop fejret sin 40 års rejsedag. Den viden og de tanker som eleven har om rummet og rumfart skal være afsæt for en fortælling, som sammen med 360-graders billeder fra rummet, planeter, rumskibe med mere, giver eleven mulighed for at kapsle sin fortælling ind i en meget stærk og fascinerende ramme. Fortællingen kan gennemføres som et forløb alene i dansk, men ved at inddrage konkret viden i fortællingen, kan fag som fysik og matematik også sagtens byde ind, ligesom filosofi og religion måske kan byde ind på spørgsmål, der kan forberede den rejsende på mødet med andre væsner. Som oplæg til opgaven kan du fx give eleverne disse forslag. 1) Om 5 dage skal nogle mennesker forlade jorden og tage på en rejse. Du ved hvad missionen er og hvad det kræver af dem, der skal klare rejsen. Det er din opgave at forklare dem om rejsen. 2) Året er 2038. Du møder op på Space Centret i Viborg i dit nye job som rejseguide for rumturister, der skal på en sviptur til en planet i vores solsystem. Sørg for at de bliver underholdt og får alle de informationer om rejsen og stederne, som der kræves. 3) Du er netop blevet vækket efter 120 års kryo-søvn. Du tager din vr-chip i øjet og bliver opdateret om hvad der er sket, hvor du er og hvad du skal gøre. 4) Lav en præsentation af rummet i vores solsystem så præcis og informerende som du kan. Forløbet har flere faser, (1) først en fase hvor ideerne bearbejdes og hvor nogle 360-graders billeder i ressourcekanalen VR Space gennemses og udvælges til fortællingen, derefter (2) en skriftlig fase, hvor fortællingen bliver udtænkt, disponeret og skrevet, (3) en fase hvor den indtales og endelig en fase (4), hvor fortællingen sættes sammen med de billeder, man har valgt til sin historie og forbindes til én helstøbt science fiction oplevelse. Det færdige produkt er en totaloplevelse, hvor vi virkelig kommer med på en rejse og en fortælling, som vi aldrig har oplevet før. Tidsmæssigt er vi nok oppe på et par intensive dages arbejde, hvorfor temauger måske også kunne lege med forløbet, men fortællingen kan også kortes ned, laves med færre billeder eller være resultatet af et samarbejde i en gruppe. Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.-9. kl. Fremstilling

Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter
Læringsmålmodel forslag til
Læringsmål
 • Eleven kan tage afsæt i rummet, rumfart og det ukendte som rammen for en fortælling
 • Eleven kan bruge faktuel viden om rumfart, matematik, fysik og astronomi som afsæt for fiktion
 • Eleven kan disponere sin fortælling sådan at hvert afsnit har sit eget 360-graders billede
 
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at lave en fiktiv fortælling, og have en god forståelse for at disponere deres fortælling i afsnit.
læringsmål2 forslag til
Forløbet

Eksempel

For at opleve det med dine vr-briller, så besøg adressen kortlink.dk/r8uf

Aktiviteten – trin for trin

 1. Start med at opleve nogle billeder fx i ressourcekanalen VR Space.
 2. Hent de billeder, som du vil bruge.
 3. Noter ideer ned i et dokument, mind map eller på papir.
 4. Lav en disposition, fx Startside, Intro til rejse, Forberedelse, Opsendelse, Rejseinformation, Vores mål, God rejse – og sov godt i de næste mange år.
 5. Lav tekst til hvert afsnit
 6. Åbn Soundation og indtal hvert afsnit tekst.
 7. Hent evt lydeffekter på Freesound (se guide) eller musik på Incompetech (se guide) som støtte for fortællingen.
 8. Udgiv de færdige fortællinger til Skoletube.
 9. Download herefter de samme fortællinger til din computer.
 10. Opret et 360-graders billede i Thinglink og læg lydklippet på som baggrundslyd og navngiv billedet.
 11. Fortsæt med de øvrige billedfortællinger på samme måde.
 12. Forbind derefter punkterne sådan, at billederne kommer til at svare til din disposition.
 13. Kopier url-adressen til din vr-fortælling og lav den til et kort link, som er nemt at dele med andre.
 14. Test din oplevelse selv – og lad andre teste den.
 15. Udgiv den første side af din færdige vr-fortælling til klassens kanal.
 
læringsmål3 forslag til
Tegn på læring
Eleven har udvalgt sig billeder, der passer til fortællingen Eleven har skrevet en historie baseret på fakta om rumfart og videnskab, tilsat fiktive elementer Eleven har indtalt historien og eventuelt lagt musik og lydklip på til at understøtte fortællingen.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Rumrejsen – virtual reality med Thinglink 360 cc:by LærIT” Til forløbet er samlet en række 360-graders billeder i ressourcekanalen VR Space. Forløbet her kan også laves sådan, at eleven bruger Pixton til at sætte figurer og handling i billederne. Hvis I ønsker de muligheder, så se forløbet Historien på hovedet.