Skab interaktive læringsmaterialer med H5P og ChatGPT

af

Kort om H5P og ChatGPT

ChatGPT kan hjælpe med at oprette indhold til H5P ved at generere spørgsmål og svar til multiple choice, opsummere tekst, og udforme dialogkort og sandt/falsk-opgaver.

Ved at angive et emne kan ChatGPT formulere relevante spørgsmål og svar, samt kondensere information til brug i disse moduler. Dette understøtter effektivt opbygningen af interaktive og engagerende læringsmaterialer.

Herunder finder du eksempler og vejledninger på følgende:

Multible choice (Single Choice set)

Du kan i samarbejde med ChatGPT skabe en mulitple choice i H5P, hvor du bruger modulet “Singe Choice set”. Du bestemmer emnet og beder ChatGPT om at lave en tekst, som du kan sætte direkte ind i H5P modulet Singel Choice set.

Her har jeg lavet et eksempel rundt om den første Harry Potter bog: “De vises sten”.

Jeg har brugt følgende prompt, som du kan kopiere. Du skal blot ændre emnet og du kan eventuelt også ændre på antallet af spørgsmål. Her er koden først til ChatGPT 4 og siden til ChatGPT 3.5:

ChatGPT 4

Lav en multiple choice quiz om (dit emne). Lav 4 spørgsmål med 4 alternativer for hvert spørgsmål. Udskriv spørgsmålene med spørgsmålet på den første linje, det korrekte alternativ på den næste linje og afledninger på de følgende linjer. Adskil hvert spørgsmål med en tom linje. Tilføj ikke nogen etiketter, formatering eller nummerering. Tildel ikke bogstaver til alternativerne. Følg det beskrevne format præcist, da jeg vil indsætte outputtet i et andet værktøj, der forventer dette format. Udskriv svaret som præformateret kode.

ChatGPT 3.5

Lav en multiple choice quiz om (Dit emne).

Lav 4 spørgsmål med 4 alternativer for hvert spørgsmål. Udskriv spørgsmålene med spørgsmålet på den første linje, det korrekte alternativ på den næste linje og afledninger på de følgende linjer. Adskil hvert spørgsmål med en tom linje. Oplys ikke svaret.

Tilføj ikke nogen etiketter, formatering eller nummerering. Tildel ikke bogstaver til alternativerne. Følg det beskrevne format præcist, da jeg vil indsætte outputtet i et andet værktøj, der forventer dette format. Udskriv svaret som præformateret kode.

Opsummering af et emne (Summery)

Du kan afsluttet et emne i har haft med en opsummering, hvor eleverne skal tage stilling til nogle bestemte udsagn. De skal så vælge de udsagn som er rigtige med udgangspunkt i det emne, som I har gennemgået eller læst om.

ChatGPT kan hjælpe dig med at formulere rigtige og forkerte udsagn, fx som jeg har gjort om emnet vand herunder:

Jeg har brugt følgende prompt, som du kan kopiere.  Prompten virker både til ChatGPT 4 og 3.5.

ChatGPT 4 & ChatGPT 3.5

Opret venligst et resumé af (dit emne). Skriv det som fem udsagn, men for hvert af udsagnene skal du også oprette tre forkerte udsagn, så læseren udfordres til at finde de fem korrekte udsagn. Brug dette format: Skriv det korrekte udsagn på den første linje og tilføj tre afledende udsagn på de næste tre linjer. Brug en tom linje til at adskille sæt af udsagn. Tilføj ikke nogen etiketter, formatering eller nummerering og ingen ekstra tom linje under det korrekte udsagn. Udskriv svaret som præformateret kode.

Ord i rigtige bokse (Drag the Words)

I denne opgve har jeg fået ChatgGPT til at skrive en tekst om romanen 12984. I teksten har jeg bedt den om at trække ord ud, som eleven så skl placere de rigtige steder. Jeg har brugt H5P modulet “Drag the Words”:

Jeg har brugt følgende prompt, som du kan kopiere.  Prompten virker (desværre) kun i ChatGPT 4.

ChatGPT 4 

Opret en H5P træk-ordene opgave om (dit emne). Inkluder tre afsnit og 3 – 7 udfyldningsord pr. afsnit. Tilføj forklaringer. Her er formatet, du skal følge:

Udfyldningsord tilføjes med en stjerne (*) foran og bag det korrekte ord/udtryk.

Du kan tilføje feedback for hvert udfyldningsord, som vises, når en opgave er fuldført. Brug ‘\+’ for korrekt og ‘\-‘ for forkert feedback. Feedbacken skal være indkapslet mellem de to stjerner sammen med udfyldningsordet selv.

Eksempel:

H5P-indhold er *interaktivt\+Korrekt! H5P handler om interaktivt indhold.\-Forkert, H5P handler faktisk om interaktivt indhold.* og kan bruges til at dele rigt indhold mellem websteder.

Tilføj ikke nogen etiketter, formatering eller nummerering. Udskriv svaret som præformateret kode.

Se flere tips og tricks her

AULA har integreret Skoletube

AULA har integreret Skoletube

Her kommer en fantastisk nyhed til alle jer, som bruger AULA. Skoletube er nu integreret direkte, så du i AULAs opslag, beskeder, begivenheder og...

læs mere