Datasikkerhed

Intern arkiv, maskering med mere

Det interne arkiv

Velkommen til en præsentation af Skoletube appens håndtering af datasikkerhed. Hør bl.a. om det interne arkiv, der beskytter mod utilsigtet adgang til foto- og filmoptagelser. Samt om funktionen maskering, der kan anonymisere personer på film og billeder. Læs mere her.

Optag billede

Når du bruger Skoletube appens kamera til at tage billeder, vil optagelsen blive placeret i appens interne arkiv i 24 timer, hvorefter den slettes.

Optag film

Også når du bruger Skoletube appens kamera til at filme, vil optagelsen blive placeret i appens interne arkiv i 24 timer, hvorefter den slettes.

Maskér billede

Se hvordan du sikkert og nemt kan maskere et område af et billede. Når maskeringen er gennemført sørger Skoletube for at det originale billede slettes permanent fra vores servere, men samtidig placeres det maskerede billede på samme url, sådan at eventuelle links til billedet forbliver intakt. Nemt og sikkert.

Maskér film

Se hvordan du sikkert og nemt kan lægge en dynamisk maskering over et område i en film. Når maskeringen er gennemført sørger Skoletube for at det originale film erstattes af den maskerede version, på samme url, sådan at eventuelle links og indlejringer til filmen forbliver intakt. Nemt og sikkert.