Ud af hundrede

forklaret med Easelly
Introduktion
I dette forløb skal eleverne omdanne viden og undersøgelse til en enkel infografik. De skal omsætte deres tal til hændelser pr 100 og infografikken bliver dermed en forklaring af noget i verden i den form man kan kalde “ud af hundrede”.
Forløbet her giver dermed eleverne mulighed for at undersøge et enkelt område og præsentere det i sin enkelhed. Infografikken har til formål at skærpe elevernes talbehandling og forståelse for mængder, forhold og procenttal.
Forløbet starter med, at I graver nogle oplysninger frem, fx hvor mange i klassen, der spiller Minecraft efter skole, eller hvor mange taler japansk ud af verdens samlede befolkning. Jeres jagt efter tal kan altså gå fra det hele lokale i klassen, om Danmark generelt og til verden i alt.
Tallene skal herefter beregnes og omsættes til et procenttal. Herefter går eleverne ind i Easelly på Skoletube og laver hver deres grafiske præsentation af deres tal.
Ved at alle i klassen bruger samme målestok (“så mange ud af hundrede”) , kan elevernes infografik blive til en samlet fortælling i klassens kanal, og efter forløbet vil I kunne gennemgå en række tal og resultater, præsenteret på en enkel og letforståelig måde.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematik 4.-6. kl.
Statistik

Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan definere et felt de vil undersøge
Eleven kan indsamle eller finde data til deres undersøgelse
Eleven kan beregne undersøgelsens resultat i forhold til hundrede
Eleven kan beskrive og illustrere undersøgelsen som en letforståelig grafik
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, sådan at eleverne kan udgive deres infografik til dig.
Hvis du vil gøre dine elever en tjeneste i dette forløb, så vis dem disse eksempler og præcisér hvilken form infografikken skal have; fx én overskrift, ét stykke grafik, ét tydeligt tal, én kort beskrivelse af undersøgelsens felt, samt at der i bunden af elevens infografik skal være et mørkt område med lys tekst, hvor eleven fremlægger sine oplysninger, beregninger og et link til hvor oplysningerne kommer fra. På den måde bliver opgaven overskuelig og præcis i sit udtryk, og du tvinger eleverne til at skærpe deres udtryks tydelighed og enkelhed, hvilket er infografikkens formål og natur.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til at kunne beregne forholdet mellem en delmængde og den samlede mængde, og vide at dette tal skal ganges med hundrede hvis det skal være i forhold til hundrede. Eleverne skal have viden om afrunding.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Forløbet starter med at eleverne går sammen to og to. Gruppernes formål er at de kan hjælpe hinanden med at vælge emne, finde oplysninger, regne på tallene og diskutere layout mm.
Læreren bestemmer om opgaven skal løses med lokale, nationale eller internationale forhold, og om der skal være bestemte temaer for elevernes infografik. Læreren kan eventuelt også vælge at fordele opgaverne fra denne liste til eleverne.
Hver elev vælger et emne, og går på nettet og finder oplysninger, eller indsamler dem hurtigt på klassen.
De indsamlede data skal nu beregnes til antallet af hændelser ud af hundrede.
Eleven laver herefter en ny tom Easelly på Skoletube.
Eleven vælger en ensartet baggrund og indsætter en overskrift, et objekt og en kort tekst der beskriver antallet og af hvad.
Nederst indsætter eleven en mørk kasse som skal rumme dokumentationen. Her kan eleven skrive hvilke oplysninger der ligger til grund for resultatet, eventuelt vise beregninger, samt, hvis grafikken bygger på informationer fundet på nettet, indsætte et link til disse.
Den færdige infografik udgives til klassens kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har defineret et område som skal undersøges
Eleven har fundet eller indsamlet data
Eleven har dokumenteret sin undersøgelse i en infografik
Eleven har bearbejdet sine data til forholdet ud af hundrede
Links
Til forløbet kan I have brug for at finde en række oplysninger, som jeres infografik skal præsentere.
Danmarks Statistik – enkel at gå til, men samtidig omfattende
Globalis – denne side giver informationer i et børnevenligt format.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Ud af hundrede, forklaret med Easelly af cc:by LærIT”
Forslag til undersøgelser kan hentes her.
Efter dette forløb kan vi anbefale at du også kaster dig over forløbet Statistik med Easelly, hvor man bygger videre på de færdigheder, som eleverne har anvendt her. Dertil kommer at eleverne introduceres for diagrammer som redskab til visualisering af en undersøgelse.