Undervisning med VR

Ideer og forslag til dit fag
Introduktion
brille300
Velkommen til en række forslag til at lave eller opleve VR i undervisningen. Siden her er opdelt efter fag.
Ideer til
Den første opgave
Inden du starter med at lave forløb og faglige aktiviteter, vil vi foreslå at du laver denne enkle øvelse med dine elever; nemlig at eleverne lærer at tage et 360-graders billede med deres telefon. Telefonen skal de jo også bruge for at se noget i VR-brillen.
dette link finder du en vejledning til opgaven.
Mit første 360-billede
Ideer til
Dansk
Det giver god mening at arbejde med VR i dansk. Som udgangspunkt er et 360-graders billede som eleven selv måtte have taget fx en meget velkendt ramme, som eleven må kunne fortælle om. Dermed kan elevens egne iagttagelser danne rammen for at træne evnen til at kunne udvikle sit talesprog. Men der er også mange andre muligheder og fordele. Nogle af dem finder du beskrevet herunder.
Den virtuelle røverhistorie

 
Eksemplet her er lavet ved at kombinere et billede lavet i Pixton, hvor vi indsætter en række personer, der skal optræde i handlingen. Derefter laver eleven sin fortælling, som indtales. Dermed bliver fortællingen levende fordi vi både hører og ser elevens historie på samme tid.
På biblioteket
dansk-bibliotek
 
Biblioteket er fuld af oplevelser og materialer. Det kan man fx også bruge som en ramme for en fortælling eller en guide som her.
Fortælling som række
dansk-rumhistorien
 
Denne fortælling er lavet på samme måde, som den virtuelle røverhistorie, nemlig ved at lave billederne til fortællingen i Pixton, og derefter indtale fortællingen i Soundation (pc) eller via diktafonen i Skoletube appen (telefon og tablet).
Historien opleves som en række af billeder. Hvert billede linker videre til det næste afsnit i fortællingen. Tegneserien er i øvrigt kopierbar, så hvis I vil lave jeres egne fortællinger om rummanden kan I bare remixe her.
Gys på godset
gys-på-godset
Gys på godset er et eksempel på hvordan vi kan opbygge et stemning og lave en længere fortælling. Eksemplet her har også det element at man undervejs skal træffe vælg mellem flere muligheder. Det giver oplevelsen et element af spænding.
For at lave en bestemt genre, i dette tilfælde gys, bruges et eller flere grafiske filtre på billedet. Det kan fx tilføres i online billedværktøjer som Pixlr.com.
 
Forslag til
Natur & Teknologi
Natur & Teknologi lægger op til at eleverne skal kunne iagttage og beskrive deres nære omverden. Hvad er så mere nærliggende end at tage et billede og fortælle løs? Det er bare ét nedslag i faget som vi herunder omsætter til et forslag til forløb med VR i naturfag.
Hvad finder jeg i skoven?

 
Her har eleven taget ét 360-graders billede fra naturen, samt taget en række nærbilleder og en lydoptagelse. Delene sættes sammen i Thinglink 360. Derefter kan eleven læse om de ting der er fotograferet, fx de mange bær. Denne viden kan nu indtales og skrives og lægges på som en informationslag til de enkelte billeder.
Du kan se ideen beskrevet som inspirationsforløb her.
På besøg på brandstationen
brandbil
 
 
 
Er I på udflugt, kan man samle sine oplevelser og måske arbejde videre med det I har set. Her er vi fx på brandstationen.
Hos tandlægen
tandlægen
 
Kom med en tur i tandlægestolen. Hvis I har et 360-graders kamera på skolen, er det den nemmeste sag i verden at fange oplevelser uanset, hvor man er.
På indkøb i Fakta
dansk-fakta
 
 
 
 
 
På indkøb i Fakta er en samling billeder, der giver mulighed for at komme med på indkøb. En blandet oplevelse som kan bruges som oplæg til at snakke om madvarer og madvaner.
 
Ideer til
Engelsk
Det giver god mening at arbejde med VR i engelsk. Bare det at kunne opleve hvor stort sprogets betydning er i verden, hvilken kultur både Storbrittanien, USA, Indien, Australien, Canada og andre nationer har giver rigelig mulighed for at dække fagmålene omkring interkulturel kontakt. So why not expore?
Places in Great Britain

Tower Bridge 360 cc:by Peter Leth


Der er så mange steder i verden hvor man snakker engelsk. Hvorfor ikke også få den oplevelse med, samtidig med at eleverne styrker deres mundtlige fremlæggelse?
Sådan gør du: Eleven henter et billede, fra et engelsktalende land. Laver en beskrivelse som indtales. Lydklip og billede sættes sammen, og udgives til klassens kanal. Now you have it!
Se fx albummet med 360-graders billeder fra London.
 
Forslag til
Tysk
Alt for få kender tysk for andet end et fag i skolen. Det er vanvittigt. Vi har det fedeste land lige syd for os. Så hvorfor ikke gå lidt på opdagelse og finde ind til de mange andre ting end krigen, som Tyskland bør kendes på? VR-oplevelser og opgaver vil samtidig give nye muligheder for at eleverne både styrker deres kulturforståelse og deres mundtlige fremstilling, så overfor fagmålene er vi fint dækket ind.
Kennen Sie Deutschland?
tysk-ditmarsk
Der er mange 360-graders billeder fra Østrig og Tyskland, bl.a. på Flickr, og dermed direkte mulighed for at gå på opdagelse. Opgaven for eleven kan derefter være helt enkel: Fortæl om det du ser. Bitte sprechen in Deutsch.
Forslag til forløb: Wir machen ein Cityguide. Forslag til billeder: 360 Berlin 
 
Ideer til
Geografi
Et fag som geografi nærmest kalder på forløb med VR. Mulighederne for at iagttage, beskrive og analysere kultur- og naturgeografiske forhold, bliver anderledes realistiske når vi selv “er” der. Se et par ideer beskrevet herunder.
Du store verden
verdenskortet
 
Verdenskortet laves sammen på klassen eller i grupper. Hver elev eller to-mandsgruppe skal vælge et billede og redegøre for de opgaver spørgsmål eller forhold som læreren stiller i opgaven ved at lægge fortælling og andre former for informationer på billedet. Disse billeder forbindes til et samlet verdenskort.
Det skal du bruge: En Padlet, hvor I deler links med hinanden. Du deler linket til verdenskortet, som du styrer, og eleverne laver opslag med linket til deres billede. Herefter kan du sætte en elev i klassen til at være IT-duks; og sørge for at lave links fra dit verdenskort ud til elevernes billeder. Samtlige elever sørger for at de i bunden har et returlink til verdenskortet. Dermed er tingene forbundet og det færdige kort bliver et materiale, hvor man går fra verdenskortet til et bestemt billede, og derefter retur.
Verdenskortet hentes på Flickr. Dermed har vi rammen for vores opgave. Eleverne finder ligeledes de billeder de skal arbejde med på Flickr. Vis dem fx dette link til verdenskort over åbne 360-graders billeder. Derudover skal læreren vælge at formulere nogle spørgsmål som eleven kan støtte sig til, når denne skal lave en forklaringslag; fx vurdere hvad billedet fortæller natur- og/eller kulturgeografisk om fx levevilkår, klimafølsomhed, natursyn etc.
Forslag til forløb: Geografisk Undersøgelse
 
Forslag til
Historie
Mange tænker “hvornår var det nu det skete”, når man snakker om historien, men hvorfor ikke også spørge “hvor var det nu det skete?” Dermed får vi endnu en tilgang til faget og vores kulturarv.
Gundestrupkarret
historie-gundestrup
 
Gundestrupkarret er ét af vores allerstørste fund i Danmark. Det er ufatteligt smukt både indvendigt og udvendigt.
Billedet her er en collage lavet af Nationalmuseets billeder, efter aftale med fotograf Kit Weiss. Med dette billede er det måske nemmere at opfatte det utrolige sølvarbejde, som karrets inderside rummer.
Forslag til billeder: 360 Nationalmuseet
Bomben over Nagasaki
nagasaki
 
Det var her, at det skete. Sådan vil man kunne bruge et 360-graders billede i historie til at gå ind i stedets historier.
Ideer til
Fysik / Kemi
Her er et par ideer og materialer, der rammer omkring fag som fysik, herunder astronomi, kemi og biologi.
Nat på jorden
nat-på-jorden
Nasa har en række unikke optagelser af jorden set fra rummet. Derfor venter der jer også store oplevelser, når I leger med deres billeder, og fx tager på rumrejse.
 
 
Forslag til
Religion
Kristendomskundskab handler også om at gå på opdagelse i de mange måder vi udtrykker tro og religion på. Så hvorfor ikke fx tage en tur i kirke og lad billederne være afsættet for at eleven kan forklare hvorfor en kirke nu ser ud som den gør?

Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk (ffm Kristendomskundskab)

I kirken
kirken
Dette eksempel er lavet ved at tage en tur i den nærliggende kirke, og tage et eller flere 360-graders billeder, som man derefter kan lægge en forklaring på. Til opgaven bør eleverne tage 6-8 nærbilleder (som de kan bruge til deres fortællinger om religiøse funktioner og motiver i kirkerummet) samt en lydoptagelse, der giver et indtryk af rummets lyd og akustik.
Du kan ideen gennemgået som inspirationsforløb her.
Alverdens religiøse bygninger
flickr-kirker
 
Ved at lave en enkel søgning på “church” i gruppen med panoramabilleder på Flickr, får man et overvældende materiale frem. Det gør det oplagt at tage et billede hver på klassen og lave en analyse af tid, sted, trosretning, alder, funktioner og brugen af religiøse figurer, og symboler.