Webaviser i undervisningen

Kursusbeskrivelse

Varighed: 3 timer

Webaviser og det at arbejde journalistisk er et fantastisk godt didaktisk greb, hvor hele klassen bidrager kooperativt til at producere og dokumentere den læring, som finder sted i klassen og mellem eleverne.
Kurset her fokusere på, hvordan man kan arbejde med Skoletubes webaviser på en klasse. Brugen af webaviser kan vinkles i forhold til lige præcis det, som er omdrejningspunktet for din klasse. Måske bruger i webavisen som en slags klasselogbog, hvor eleverne jævnligt skriver artikler om faglige emner, ting de har lært eller fælles oplevelser. Eller også så beskæftiger i jer i dansk med den journalistiske genre eller med arbejdet omkring multimodale tekster.
Mulighederne med webaviser er virkeligt mange, og de mange forskellige greb vil du efter kurset være i stand til at arbejde videre med på din klasse.
Kursus organisering
Kurset er organiseret som en vekslen mellem oplæg og små hands-on opgaver, der sikre, at du i praksis kan gennemføre de processer på Skoletube, som er nødvendige for at bruge Webaviser i forbindelse med undervisningen. Kurset vil tage udgangspunkt i de devices, som er tilgængelige lokalt hos dig uanset, om det så er iPads, Chromebooks eller desktop computere.
På kurset kan der maks deltage 25 kursister.

Tilpasning og bestilling

Et skoletube kursus kan skræddersys til dine behov.
Kontakt os for at høre nærmere eller for at bestille kurset.
Tlf: 2714 2687
SEND EN MAIL