Weblogs – proces, refleksion og feedback.

Kursusbeskrivelse

Varighed: 3 timer

Hvordan kan elever blive bedre til at fastholde læringsprocesser, vise designprocesser frem og på baggrund af dialog med underviseren og klassekammerater modtage feedback?
I dette kursus gennemgås didaktikken omkring “Kontekst” som er en webbaseret logbog og portfolio. Alle brugere på Skoletube har deres helt egen webbaserede logbog og portfolio, hvor eleven kan opbevare refleksioner i form af billeder, lyd, video, tekst og andre produktioner. Med logbogen kan eleven dele indlæg med læreren og modtage feedback på udvalgte refleksioner, eller han kan offentliggøre udvalgte indlæg, som han kan dele med klassekammerater og resten af verden.
Kurset fokusere på at etablere nogle hensigtsmæssige arbejdsgange, der går på tværs af fag og som kan hjælpe eleven i arbejdet med hans logbog og portfolio. Der vil selvfølgelig blive givet en grundig introduktion til selve værktøjet “Kontekst”, men kurset vil også berører den didaktik og teoretiske begrundelse, som ligger til grund for arbejdet med logbøger og portfolio i det hele taget. Kurset er for dig, der kan se fordelen i at supplere de ofte meget testorienterede og summative evalueringer med en mere formativ evalueringsform.
Kursus organisering
Kurset er organiseret som en vekslen mellem oplæg og små hands-on opgaver, der sikre, at du i praksis kan gennemføre de processor på Skoletube og Kontekst, som er nødvendige for at bruge Webloggen i forbindelse med undervisningen. Kurset vil tage udgangspunkt i de devices, som er tilgængelige lokalt hos dig uanset, om det så er iPads, Chromebooks eller desktop computere.
På kurset kan der maks deltage 25 kursister.
 

Tilpasning og bestilling

Et skoletube kursus kan skræddersys til dine behov.
Kontakt os for at høre nærmere eller for at bestille kurset.
Tlf: 2714 2687
SEND EN MAIL