Geografisk undersøgelse

med Thinglink 360
Introduktion
I dette forløb skal eleverne arbejde med undersøgelser i geografi i værktøjet Thinglink 360, der kan lave virtuelle oplevelser, der kan opleves med en vr-brille. Øvelsen her er velegnet som en begynderopgave, hvis I ikke har arbejdet med VR før.
Undersøgelsen som hver elev laver med udgangspunkt i et 360-graders billede, de selv har fundet, skal fokusere på geografifagets vidensområder. Resultatet af undersøgelsen indtaler eleven og lægger det ind som lydklip til et eller flere punkter.
Når eleverne er færdige med deres undersøgelser, kan deres oplevelser desuden bruges til en quiz, hvor de skal gætte hvor de andres billeder er taget. Quizzen kan også bruges til at eleverne stiller hinanden de samme spørgsmål, som de lige har stillet sig selv, fx hvad kan de sige levevilkårene på billedet, hvilke belastninger af naturen kan der være dette sted osv.
Under selve quizzen rækker man blot sin telefon og vr-brille til en kammerat, og derefter er det kammeratens opgave, alene ud fra de indtryk og fakta billedet giver, at bestemme en række faglige forhold, der berører fagets vidensområder; fx viden om landområder, befolkningsgrupper, levevilkår, kulturelle genstande, klimatiske forhold etc. Eleven, der har lavet opgaven, stiller spørgsmål og noterer svarene undervejs.
Når quizzen er afsluttet har alle prøvet både at lave deres egne undersøgelser og prøvet at gætte kvalificeret på andres billeder. De har brugt deres undersøgelse til at lave en quiz til klassekammerater, og de har selv prøvet at vurdere og undersøge steder og forhold i verden, mens de var på opdagelse i andres materialer. Dermed får vi på en spændende måde arbejdet med en række oplevelser fra alverdens steder, som vi har vurderet efter en række kultur- og naturgeografiske forhold. Men ikke mindst; eleverne har fået en række utrolige virtuelle oplevelser og indtryk med vr-brillen og deres telefon.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Geografi 7.-9. kl.
Undersøgelse

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan finde og hente et 360-graders billede til en undersøgelse
Eleven kan sige noget om natur- og menneskeskabte forhold i motivet
Eleven kan via billedets oplysninger, finde ud af hvor billedet og måske hvornår (sæson) billedet er taget
Eleven kan samle sin undersøgelse som et indtalt lydklip
Eleven kan aflevere sin undersøgelse som et vr-materiale
Eleven kan bruge sit produkt til at gennemføre en faglig gætteleg med sine kammerater
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, sådan at klassens besvarelser er samlet.
Det er en fordel at du er bekendt med kittet VR i undervisningen, og fx kan henvise eleverne til velvalgte samlinger på nettet, hvor de kan finde 360-graders billeder til deres besvarelse.

Fagligt

Eleverne skal kende til geografifagets kompetenceområder, for at blive sporet ind på hvilke forhold, de skal kunne beskrive og vurdere i deres egen sammenfatning. Du kan forud for aktiviteten have udvalgt nogle, som eleverne skal have særlig fokus på.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Forløbet starter med at eleverne udvælger sig et 360-graders billede. Det er vigtigt, at understrege for eleverne at alle billeder kan bruges, men at nogle måske er bedre til at vise noget bedre end andet, og at nogle billeder måske er mere afvigende end typiske.
Eleverne finder billederne på deres computer ved at hente det fra Flickr, eller på telefon og iPad ved at hente det via appen Google Street View, og hente billeder som brugere har udgivet. Billeder hentet til telefon eller iPad skal så efterfølgende uploades til Skoletube inden eleven kan gå videre med opgaven.
Eleven undersøger nu billedet og finder frem til alle de oplysninger om billedet, stedet, landet, kulturgenstande i billedet, mennesker og deres levevilkår, klima- miljø- og vegetationsforhold. Dermed har de et fagligt finmasket net til at lave en grundig beskrivelse af billedet og det sted billedet stammer fra.
Elevens analyse fortælles i Soundation og udgives efterfølgende til Skoletube. Alternativt kan eleven også vælge diktafonen i Skoletube appen.
Billedet oprettes i Thinglink. Giv billedet et navn.
Lydklippet lægges på et punkt på billedet.
Det færdige resultat udgives til klassens kanal.
Før quizzen besøger eleven sin undersøgelse på telefonens browser, og lægger telefonen ind i sin vr-brille, sådan at en kammerat kan opleve billedet. Mens kammeraten ser billedet, stiller eleven nogle spørgsmål og noterer kammeratens svar. Efter spørgsmålene tages brillerne af, og man snakker sammen om, hvor “tæt” man kom på det rigtige svar. Hvad man kan se og hvad man kan gætte sig til.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har fundet og hentet et 360-graders billede
Eleven har svaret på en række fag-relevante spørgsmål omkring billedet
Eleven har lagt sin besvarelse på billedet som et lydklip i et punkt.
Eleven har afleveret sin undersøgelse til klassens kanal
Eleven har brugt sin vr-oplevelse til at lave undersøgelser med sine klassekammerater
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Virtuel undersøgelse i geografi” cc:by LærIT”
Billedet i eksemplet er cc:by Vitroid. Se flere forslag og ideer i kittet VR i undervisningen. Vi vil anbefale at man overvejer forløbet Verdenskortet efter dette forløb.